Uppvisning på scen. Foto: Anders J Larsson.

De ska inspirera
unga till dans

Dansgruppen Jelnek har uppdraget att inspirera unga i Huddinge kommun till dans och rörelse. Gratis aktiviteter ska ge fler unga chansen att dansa.
Alla aktiviteter är kostnadsfria för Huddinges invånare.
• Ingen är en ö - Jelneks egen dansföreställning som de spelar upp på olika skolor.
• Dansa/Snacka - Ett projekt för ungdomar i Vårby mellan 10 och 13 år. Projektet kommer att mynna ut i en dansfilm som görs tillsammans med ungdomarna.
• Flashmobs - under året kommer Jelnek anordna en stor flashmob på en hemlig plats tillsammans med ungdomar från olika föreningar i Huddinge.
• Lunchbeat - Jelnek åker runt till olika skolor och ordnar ett disco som ett avbrott i vardagen.

Dansgruppen Jelnek har uppdraget som kommunkoreografer på Huddinge Kommun. Uppdraget går ut på att fler unga i Huddinge ska få ta del av dans som konstform och fysisk aktivitet, berättar Lovisa Wallerstöm som är med i Jelnek. Samarbetet kommer att pågå under ett år och dit hör flera olika projekt, både under skoltid och på fritiden.

 

Alla aktiviteter är gratis att delta i och Lovisa Wallerström tror att det är viktigt. Genom det kan man nå dem som annars inte skulle ha varit intresserade av dans eller haft möjlighet att prova på.

 

 – Någon kanske upptäcker dansen via oss och vill fortsätta men det är bra att alla får chansen att prova på, säger Lovisa Wallerström.

 

Förutom Lovisa Wallerstörm ingår tre till personer i gruppen och de är alla utbildade danspedagoger. Främst ägnar de sig åt modern och nutida dans.

 

Jelnek har uppträtt med sin egen föreställning “Ingen är en ö” på flera skolor i kommunen.

Föreställningen är abstrakt, utan tydlig handling. Innan framträdanden i skolor pratar de med publiken om vad det betyder att någonting är abstrakt. Enligt henne är det viktigt att lära unga att en dansföreställning kan betyda olika saker för olika personer.

 

 – Man äger ju alltid sin upplevelse. En dansuppvisning som jag tycker handlar om en viss sak kanske handlar om någonting helt annat för en annan person. I den vanliga undervisningen tror jag inte att man tar upp det speciellt ofta, men det är en bra insikt att skicka med eleverna, säger Lovisa Wallerström.