Klagomål i kommunens diarium

Klagomål till kommunen. Foto: Moa Malmqvist

Delade meningar om musik för Dansbana

Bostadsrättsföreningen Vårby Gård har lämnat klagomål till Huddinge kommun. Konflikten handlar om att musik spelats i föreningen Dansbana, utan skriftligt tillstånd.

Kommunen i Huddinge har mottagit ett klagomål från bostadsrättsföreningen Vårby Gård. Klagomålet gäller föreningen Dansbana, som enligt bostadsrättsföreningen saknar musiktillstånd. Bostadsrättsföreningen har varit i kontakt med polisen och menar att Dansbana kan sprida budskap okontrollerat.

  – Vilken propaganda som helst kan skickas ut i högtalarna, skriver bostadsrättsföreningen styrelsemedlemmar Eva Norén och Maud Lennep i klagomålet.

Tove Sandahl Fransson, Kulturstrategisk enhetschef i Huddinge Kommun och representant för kultur- och fritidsförvaltningen, förklarar att kommunen vidtagit flera åtgärder efter klagomålet.

 – Vi har bland annat mött de klagande och ställt in ljudet tillsammans så alla ska bli nöjda, förklarar hon.

Dansbana ska också ha upprättat en egenkontrollplan och har vid tre tillfällen sänkt ljudet och vid två tillfällen ändrat dansbanans öppettider. Tove Sandahl Fransson menar att inget tillstånd för musikverksamheten har anskaffats hos polisen då det är oklart om något sådant krävs.

 – Om jag har förstått saken rätt, efter att ha pratat med polisen, så är det oklart om det krävs eller ens existerar det ett sådant tillstånd, säger hon.

Något beslut från Miljötillsyn har ännu inte kommit men Tove Sandahl Fransson förklarar att åtgärderna inte förändrar verksamheten.

 – Dansbana fungerar precis som förut förutom att ljudet är sänkt.