Glöm inte kulturen

Av Marcus Persson Vestin
På torsdagskvällen den 19 april arrangerade Huddinge Konstnärsklubbs Vänner (HKKV) och Huddinge Kulturhus en politikerdebatt med lokala representanter. Ämnet för debatten var kulturlivet i kommunen.
  • Lars Björkman (HP)
  • Dennis Åström Ullström (KD)
  • Rasmus Lenefors (S)
  • Jonatan Spejare (V)
  • Lisa Alexandersson (C)
  • Love Bergström (M)
  • Vibeke Bildt (L)

Trots strålande vårväder hade många kulturentusiaster från orten tagit sig till kulturhuset i Huddinge för att lyssna på och ställa frågor till politikerna.  

Madeleine Engfeldt-Julin (Styrelseledamot för HKKV) som var moderator inledde med att förklara varför man bjudit in till denna partidebatt.

– Kulturfrågorna hamnar oftast i skuggan av andra frågor som vård, omsorg och skola. Det är val i höst och vi tycker att kultur fyller en så viktig roll i samhället att det bör uppmärksammas mer.

Vidare presenterade hon de två huvudfrågorna för debatten. Varför ligger Huddinge på 23:e plats av 25 kommuner i Stockholms Län när det gäller anslag till kulturverksamhet? Hur ser partierna på kulturens nytta i samhället? Frågorna gick runt och politikerna fick besvara efter bästa förmåga.

Samtliga parter var eniga om att kulturen fyller en stor nytta i samhället, men hur resurser ska fördelas och nyttjas råder det delade meningar om. Behövs det mer pengar eller kan man utnyttja det stöd som redan finns på ett effektivare vis?  

Vibeke Bildt från liberalerna menar att mer pengar inte löser alla problem.

–Nöden är uppfinningarnas moder. Det gäller att titta på vad man får för pengarna och se över hur man använder de resurserna som finns idag.

Rasmus Lenefors från socialdemokraterna berättade att de vill införa ¨enprocentsregeln¨ i Huddinge. Den regeln innebär att när stat, kommun eller landsting bygger nytt, eller bygger om, ska minst 1 % av byggbudgeten läggas på bild och formkonst. 

Bland åskådarna fanns många som är insatta och aktiva i kulturlivet i Huddinge. När debatten övergick till att publiken fick ställa frågor till politikerna var temat tydligt.

Varför ser man ingen förändring i budgeten för kulturlivet? Det behövs mer stöd. Att söka efter de bidrag som finns är lättare sagt än gjort.

Frustrationen bland frågeställarna gick att ta på. Vice Ordförande i Segeltorps Kulturförening Anders Dramstad sammanfattade vad många i rummet kände.

– Efter att ha lyssnat på vad ni sagt här ikväll. Det är ju inte så att man gör vågen direkt när man går härifrån om man säger så.

Kommentaren besvarades med skratt och med den enda spontanapplåden från publiken under hela kvällen.

Madeleine Engfeldt-Julin avslutade det hela med att tacka de politiska representanterna för att de medverkat. Hon konstaterade också att signalerna kring resursbrist för kulturlivet i kommunen kvarstår.