Jonatan Mårtens, konstpedagog på Barnkonsten. Foto: Elin Seittu

Präglande pedagogik

Av Elin Seittu
Långt inne i Vårby biblioteks lokaler ligger Barnkonsten, en pedagogisk konstverkstad för barn. – Idag handlar Barnkonsten främst om det skapande, pedagogiska arbetet, berättar Jonatan Mårtens, en av de två anställda konstpedagogerna på Barnkonsten.

Lokalens yta utgörs främst av ateljéer, men i anslutning till dessa finns också två utställningsrum. Förut, när stället hette Internationella Barnkonstmuséet, fördelades fokus mellan en majoritet konst och minoritet pedagogisk verksamhet. De har nu bytt plats. Aktiviteterna med barnen betonas av ett tryggt och tillåtande skaparklimat, även om det alltid finns en strävan mot utställningsrummen, säger Jonatan Mårtens.
 

– En stor del av arbetet syftar till att få barnen att känna sig delaktiga i något större, att de kan påverka och bli sedda.
 

Han förklarar vidare att många kommer från hem där kreativiteten inte har en självklar plats, Barnkonsten blir för många en första kontakt med glädjen i ett visuellt språk. Något som präglar arbetet hos Barnkonsten är utformningen av både platsen och aktiviteterna. Den pedagogiska biten avvägs nogsamt för att passa individerna, och platsen samskapas med deltagarna, säger Jonatan Mårtens.
 

– Miljön formas av de som uppehåller sig här.

 
Klockan slår två, och så fort de första barnen kommit blir det märkbart att det fungerar precis just så. Jonatan Mårtens blir till en nära aldrig avstannande respons på ljud och rörelser från barnens aktiviteter, frågor och initiativ. På veckodagarna är verksamheten riktad mot unga i åldrarna 7-13 år, på helgerna avbryts veckans ungdomsaktivitet och dörrarna öppnas för yngre barn och föräldrar i gemenskap.

Foto: Elin Seittu
 

Öppna förskolan
En liknande modell hittas hos Öppna förskolan i Huddinge, som också tar emot barnen just i sällskap med deras föräldrar. Det finns en skillnad mellan att vara förskolelärare på öppen förskola, och vanlig förskola. Viktoria Bäckman, som arbetar på Huddinge öppna förskola, berättar att hon fått förmånen att ta del av många livshistorier genom arbetet i verksamheten.
 

– Sen är det viktigt att kunna avgränsa sig i det, veta när du själv inte längre räcker till. Men det blir enklare att avgöra desto längre jag jobbat, säger Viktoria Bäckman.
 

Mest av allt handlar verksamheten om att skapa forum för barn och föräldrar. Det är inte alla som har vänner eller bekanta med samma specifika barnbekymmer. För dem är öppna förskolan med dess personal och besökare en rik källa för att byta erfarenheter och tips, säger Viktoria Bäckman.
 

– Barnen får på ett naturligt sätt större vana av andra barn och nya miljöer, menar hon.

De flesta föräldrarna är överens om att öppna förskolan underlättat den senare flytten till vanlig förskola på heltid.