Kraftbyråns krafttag mot våldsporr

Under måndagen anordnade den feministiska ungdomsjouren Kraftbyrån ett seminarium på Huddinge gymnasium. Där diskuterade de problemet med barn och ungas porrkonsumtion. Nu vill de slå ett extra slag för dessa frågor i samband med FN:s Internationella dag för våld mot kvinnor.

Det nystartade feministiska Kraftbyrån arbetar för att stötta och hjälpa ungdomar i åldrarna 12-25 år. Ett viktigt ämne för dem är ungdomars, och framförallt killars, porrkonsumtion. På måndagen anordnade de en seminarieträff för personer som arbetar med unga inom Huddinge kommun. Syftet med seminariet var att bland annat skolpersonal skulle kunna diskutera pornografins skadeverkningar, samt hur man som vuxen samtalar med barn och unga om dessa saker.

— Pornografin har blivit en naturlig del av ungas vardag och kan leda till faktiska konsekvenser i form av kränkningar och fysiskt våld, skriver Kraftbyrån på Facebook om evenemanget.

På seminariet visades även filmen Pornland av sociologen Gail Dines. Den handlar om hur porrindustrin blivit allt hårdare i form av våld, sexism och rasism i takt med att porrindustrin i högre grad integreras med populärkulturen. Kraftbyrån menar att det är skolornas ansvar att motverka stereotypa könsroller bland barn och ungdomar. Det finns även krav på att skolmiljön ska vara fritt från våld, hot och kränkningar.

År 2020 blir Barnkonventionen lag, med en ny punkt: “Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi”. Detta menar Kraftbyrån är bevis på att pornografin erkänns som skadlig för barn och ungdomar och bör därmed skyddas från att konsumera pornografi.

— Genomsnittsåldern när killar börjar titta på porr är 11,5 år. Men åldern för att titta på porr går så långt ner som till nio år. Det de får se är bland annat kukar så långt ned i halsen på tjejer att de nästan kvävs, så kallad “gagging”.

En feministisk ungdomsjour

Kraftbyrån, som anordnade seminariet, beskriver sig själv som en ideell feministisk ungdomsjour i Huddinge kommun. Tanken är att ungdomar, genom en chattfunktion på ungdomsjourens hemsida, ska kunna kontakta jourens volontärer för att få stöd och helt anonymt få svar på frågor. Men de arbetar även genom våldspreventivt arbete ute i skolor och inom andra ungdomsverksamheter. Syftet är att fungera som en brygga mellan unga och vuxna.

— Vi vill att man ska prata mer med ungdomarna om deras livsvillkor och verklighet, inte bara om dem, svarar Kraftbyrån i ett mejl till Nytt i Flempan.

De själva menar att de arbetar normkritiskt genom att synliggöra och kritisera normer och strukturer som finns i samhället.

På vilket sätt, rent konkret, arbetar Kraftbyrån på ett normkritiskt sätt?

— Vi förutsätter ingenting om ungdomarna när de vänder sig till oss online eller när vi möter dem i vår utåtriktade verksamhet. De får själva definiera sig och sina behov, vi finns där för att vägleda och stötta dem utifrån deras berättelser, skriver Kraftbyrån.

De menar att de inte utgår från normativa förväntningar om kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionalitet, klassbakgrund, religionsutövning eller icke-religionsutövning.

Vidare menar Kraftbyrån att dagens porrindustri skapar falska idéer och föreställningar om hur sex fungerar i verkliga livet. De poängterar därmed att det är viktigt att belysa hur porrindustrin verkar, kapitaliserar och skadar barn och ungdomar. Något de själva vill ändra på.

— Därför behöver vi nu ta krafttag mot porren och försöka begränsa den, skriver Kraftbyrån.