Max, studerande

"Gemensamma idéer, normer, värderingar som delas av en grupp människor."

Max, 22, studerande