Salwa Abdalla. Foto: Azza Abdalla

Salwa hjälper kvinnor bli en del samhället

Av Denise Sandström
Kvinnor utan gränser är en ideell förening som vill hjälpa nyanlända kvinnor att integreras i det svenska samhället. Vi träffar grundaren Salwa Abdalla som tror på att ta hjälp av sina barn för att lära sig om den svenska kulturen.
– Barn har kortare väg till integration, säger hon.

Salwa Abdalla kommer ursprungligen från Sudan men flyttade till Sverige för tretton år sedan. I hemlandet studerade hon filosofi och har även jobbat som journalist. När Salwa Abdalla flyttade till Sverige insåg hon snabbt vikten av att anpassa sig till det nya samhället, inte minst för sina barns skull.

– Om man ska bo kvar i Sverige och uppfostra sina barn här måste man bli en del av samhället. Jag tror att det är bäst för barn att enbart behöva anpassa sig till en kultur.

Idag trivs Salwa Abdalla i Sverige men de första åren var ingen dans på rosor. Hon förklarar att hon ofta kände sig utanför innan hon lärde sig språket.

– När jag kom hit år 1995 bodde det inte många invandrare i Sverige. Jag var rädd och trodde att jag var ensam om att känna som jag gjorde, säger hon och fortsätter:

– Med tiden förstod jag att det är många som känner likadant.

Maxat schema

Genom sitt engagemang i Kvinnor utan gränser vill Salwa Abdalla hjälpa andra kvinnor i samma situation. Föreningen håller till på fritidsgården Ungzon, ett stenkast från Flemingsbergs centrum. I dagsläget är de 20 aktiva medlemmar mellan 21 och 64 år. Organisationen har en medlemsavgift på 150 kronor om året, men Salwa planerar att söka bidrag från kommunen för att underlätta verksamheten.

Under veckodagarna är schemat fullspäckat av aktiviteter, bland annat matlagning, handarbete och zumba. De har också undervisning i svenska och mobilanvändning.

– Språket är oerhört viktigt för att bli en del av samhället. Att kunna använda mobiltelefoner är också viktigt, eftersom man som nyanländ bör kunna orientera sig på myndigheternas hemsidor, säger Salwa.

 

Föreläsningar och fika

Kvinnor Utan Gränser är i regel öppet måndag till fredag, men ibland förekommer aktiviteter även på helger. På lördag har Salwa Abdalla, tillsammans med Ilham Moallim, anordnat en eftermiddag med föreläsningar och fika.

Ilham Mohamed Moallim är nyinflyttad i Huddinge och har nyligen blivit en del av föreningen. Hon är sjuksköterska med specialisering inom kvalitetskontroll. I september påbörjade hon även en masterutbildning i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. På lördag föreläser hon om kvinnors hälsa.

– Jag kommer att prata om hälsa generellt, men jag kommer även att  diskutera integrationens påverkan på hälsan, förklarar Ilham.

Ilham Moallim. Foto:privat

 

Evenemanget är öppet för allmänheten och Salwa hoppas att så många som möjligt deltar.

– Vi ska även diskutera hur mammor och deras barn kan hjälpa varandra för att underlätta integrationen i samhället, säger Salwa.

Hon menar att barnen har kortare väg till integration och kan lära sina föräldrar mycket om språket och samhället.

– Jag har tre barn som har hjälpt mig otroligt mycket. Vi pratar till exempel bara svenska hemma, säger hon och fortsätter:

– Det handlar om att lyssna och lära sig av varandra.