Gunnar och Adam under kvällens filosofisamtal om intuition. Foto: Silan Celik

Segeltorps filosofer

Under tre onsdagar har Segeltorps bibliotek i Huddinge bjudit in till filosofiska samtal. De som är nyfikna på att filosofera med andra har haft möjlighet att göra det över ämnen som kärlek, godhet, ondska och så kvällens ämne: intuition.

Filosoficaféerna är ett samarbete mellan ABF Huddinge och Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Projektet startades hösten 2016 av Adam Wallenberg, som även är kvällens samtalsledare. Han inleder kvällen med att ställa några frågor om intuition:

Vad är och hur fungerar intuition? Behövs den? Och i så fall, varför då? Kan vi lita på den? När är den i vägen?

Filosoficafé

Tanken med de filosofiska caféerna är att skapa rum där man får möjlighet att mötas kring filosofiska ämnen, tänka tillsammans och undersöka livet utifrån olika perspektiv. Vad man har läst och inte har läst innan spelar ingen roll. Filosofiska ämnen ska undersökas utifrån mellanmänskliga samtal.

Adam har skrivit upp några ord på tavlan som han vill att deltagarna ska tänka på under samtalet. Ta in vad alla säger, möjliggör att ett utbyte av idéer ske. Tillåt att dina ståndpunkter omprövas. Utmana och bli utmanad. Ställ gärna aktiva frågor. Vad betyder det? Är det verkligen så? Hur kommer det sig? Vad är motsatsen?

Associationsövning på biblioteket

Samtalet fortsätter med en associationsövning för att få igång tankarna kring kvällens ämne. Är intuition att se in i framtiden? Kan den ha rätt? Kan den ha fel?

Kvällens delltagare får vara med och forma frågeställningen som samtalet ska försöka utgå från.

– Hur utvecklar vi och tar hand om vår intuition? frågar Adam efter en sammanställning av deltagarnas olika frågor om intuition.


–Våga skulle jag säga, att utveckla och ta hand om vår intuition är att våga, säger Gunnar som är en av kvällens deltagare.


Filosoferna Gunnar och Adam. Foto: Silan Celik

 

 

Samtalet om intuition och mycket annat fortsätter. De som har tagit sig till Segeltorps bibliotek varma lokaler den kyliga onsdagskvällen har hunnit bearbeta och reflektera kring mycket. Bland annat hur intuitioner hämmar eller förstärker kärlek, värdet i att vara trygg i sig själv och ge den tryggheten vidare till människor i sitt liv och att man inte ska jämföra sig med andra.