Fältsekreterarna Cecilia Hansson och Alexander Drikha är två av de som planerar festivalen i Vårby.

Cecilia Hansson och Alexander Drikha Foto: Felicia Hovryd

Mitt 143 Festivalen - för ungdomar till ungdomar

Av Felicia Hovryd
Fem dagar av musik, dans, sport och lek ska motverka fysisk och psykisk ohälsa hos barn och unga i Vårby. Aktiviteterna har ungdomarna i området själva varit med och gett förslag till.

Mitt 127 Festivalen i Skärholmen har varit en inspiration till Mitt 143 Festivalen som ska anordnas i Vårby. Precis som Mitt 127 har de målet att motverka fysisk och psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 

- Målet är att få barn och ungdomar delaktiga i sitt område. Festivalen blir som en arena där de får knyta an till föreningar och aktörer, säger fältsekreteraren Alexander Drikha. 

Det kommer finnas massa med aktiviteter och vara uppdelat i olika områden, barn- och kulturområdet, dans- och musikområdet och sportområdet. Det kommer även finnas ett fjärde område med aktörer som kan komma och presentera sina verksamheter. Festivalen kommer avslutas med en konsert där en artist har blivit spikad inför festivalen.  

- Vi har försökt att hålla planeringen lite hemlig tills vi vet hur det kommer bli, vi kommer släppa lite i taget, säger Alexander Drikha.  

Idéerna och förslagen kommer från ungdomarna själva. Cecilia Hansson och Alexander Drikha trycker verkligen på att den här festivalen är ”från ungdomar till ungdomar” och vill fokusera på att det är deras festival. De ska känna att de har varit med i planeringen och skapat något eget. 

- Jag tycker vi har fått jättebra respons från barn och ungdomarna som är supernyfikna. De har kommit med många bra förslag och idéer, säger fältsekreteraren Cecilia Hansson.  

Det kommer vara aktiviteter för alla åldrar, men största fokuset är ungdomar och barn i 9-20 års åldern.  

Mitt 143 Festivalen är en del av ett projekt som finansieras av Huddinge kommun.

Festivalen arrangeras från den 24 juni till den 28 juni i Vårby.