Fullersta Bio blir ny ungdomsverksamhet. Foto: Felicia Hultin

Ungdomarna i Huddinge får nytt aktivitetshus

Av Felicia Hultin

Fullersta Bio användes tidigare av Studieförbundet vuxenskolan och deras teaterverksamhet. Nu ska det bli ett allaktivitetshus som drivs av Studieförbundet vuxenskolan i samarbete med kommunens musikverksamhet. Beslutet om en ny verksamhet togs sommaren 2018, säger Arne Kemvall, ansvarig för “A la carte-teatern" och lärare på Studieförbundet vuxenskolan. Idag är byggnaden under renovering och ännu finns inget besked om när verksamheten ska inledas. Anna Maria Bergman, ungdomschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge Kommun, menar att det beror på att det är viktigt att ljudisoleringen blir ordentlig så att de boende i området inte störs. Åsikterna om den nya verksamheten är delade på sociala medier: samtidigt som vissa är välkomnande är andra oroade över att det kommer att locka ungdomsgäng. Det oroar dock inte Arne Kemvall som tror att de som bor i området kommer att bli positiva så snart verksamheten kommit igång.