Seriepedagogerna Malin Skogberg och Astrid Tolke. Fotograf: John Olsson

Serie­skapande trots språkbarriärer

Varje måndag på Vårby bibliotek får barn mellan nio och tolv år lära sig att teckna serier. Tanken är att rita och måla ska bli ett extra språk för att de barn som inte förstår svenska också ska kunna delta.

I konstateljén på Vårby bibliotek får alla barn mellan nio och tolv delta i serieskaparverkstaden oavsett språkkunskaper eller ekonomiska förutsättningar. Seriekollektivet Seriestorm ligger bakom undervisningen som är avgiftsfri.

– Målet med projektet är att svenska och nyanlända barn ska mötas över språkgränserna och skapa serier och konst tillsammans, säger Malin Skogberg från Seriestorm.

Seriepedagogerna Malin Skogberg och Astrid Tolke har tagit fram en egen metod för att lära ut serieskapande. Alla ska förstå varandra och mötas genom konsten istället för talet.

– Vi jobbar mycket med bildspråk. Vi ritar instruktioner och gör charader för att barn som inte förstår svenska eller engelska ska kunna delta, säger Astrid Tolke.

Barnen ska ha inflytande

Pedagogerna försöker utgå från barnets perspektiv, framhäver Malin Skogberg. Barnen ska ha mycket inflytande i verkstäderna och schemat är inte satt i sten. Pedagogerna tycker det är kul om deltagarna kommer med egna förslag och försöker uppmana dem att vara med att styra.

– Vi jobbar mycket med att lära ut självpublicering. På biblioteket i Vårby fick barnen göra en egen serietidning som sedan gick att låna från biblioteket. Tidningen handlade om att köpa pizza, säger Astrid Tolke.

Seriestafett

Seriestorm är även verksamma i Malmö. Huddingeverkstan hade ett samarbete med deltagarna i Malmö genom en seriestafett.

– Alla på serieverkstan i Vårby fick rita varsin serieruta som vi la ner i ett kuvert och skickade till barnen i Malmö. De fick i sin tur rita fortsättning på serien och skicka tillbaka. Så gjorde vi tills det blev en färdig serie, säger Astrid Tolke.

Samlar kunskaperna

När projektet är avslutat ska pedagogerna i Huddinge och Malmö sammanställa all sin kunskap av att arbeta med barn genom bildspråk. Erfarenheterna ska resultera i en bok.

– Vi kallar det för en ”metodbok”. Den kommer innehålla en blandning av illustrationer, serier och texter med våra erfarenheter från projektet, säger Malin Skogberg.