Ett kontverk i Huddinge. Foto: Jonna Lawaetz

Konsten som förstärker Huddinge

Av Jonna Lawaetz
I Huddinge kommun finns det över 90 offentliga konstverk utplacerade. Samlingen består av skulpturer i brons, väggkonst och konstnärliga formgivningar. Kommunpolitikerna är positiva till den allmänna konsten medan lokalborna är delade i frågan.

Den offentliga konstsamlingen i finns att hitta runt om i hela kommunen. Konstnärliga gestaltningar i exempelvis pendeltågsstationerna och köpcentrum. Bo Källström, ordförande på kultur- och fritidsnämnden i Huddinge kommun, tycker det är bra att man pryder kommunen med konst som invånarna dagligen får ta del av. Han ser gärna ännu mer konstverk i områdena. Huddinge är en kommun där det byggs en hel del och när man planerar strukturen av nya områden vill Bo Källström gärna att man inkluderar offentlig konst i diskussionen av uppbyggnaden, på samma sätt som man resonerar kring uppbyggnad av idrottsanläggningar och skolor.  

 

Bostadsbolaget Huge har en stor inverkan på hur konsten väljs ut och var verken placeras. Bo Källström säger att Huge i princip har varit kommunens konstavdelning för den offentliga konsten. 

– Huge har varit duktiga på att ha konsten i åtanke när de utformat sina bostadsområden. Det har varit en del av utvecklingen och progressionen att inkludera ett samtal om vad och vilken konst som ska lyftas i varje område, säger Bo Källström. 

Historiskt sett har Huddinge kommun i ganska stor utsträckning valt att lyfta lokala konstnärer när man fattar beslutet om vad för konst som ska exponeras. 

– Personligen tycker jag att man ska utgå från den konstnärliga verkshöjden snarare än om konstnären är lokal eller inte. Om det är lokala konstnärer som möter dessa krav är det såklart positivt. Jag ser att det är gynnsamt med lokala konstnärer från Huddinge, men jag tycker inte att det ska vara ändamålet, säger Bo Källström. 

Han berättar även att variationen i konsten är viktig i kommunen. Syftet är att lyfta konstverk som framkallar en reaktion hos medborgarna, vilket i vissa fall har lett till kritik. 

– I det stora hela är feedbacken positiv. Man kan se på exempelvis Facebook och andra sociala medier att konsten är väl uppskattad hos medborgarna, säger Bo Källström 

 

Huddingeborna som Nytt i Flempan har pratat med är splittrade i frågan om konsten. 

– Jag tycker att det är fantastiskt att man kan bevara kulturarvet och förstärka kommunen med offentlig konst, säger Emma Gynther. 

Även Flemingsbergsbon Niclas Stjärnqvist uppskattar den allmänna konsten i kommunen. 

– Jag tycker konsten är fin. Jag gillar solen i rulltrappan ner till pendeltågsstationen i Flemingsberg extra mycket, den får mig på bra humör, säger han. 

Studenten Gustav Westlund, är inte lika positiv gällande konsten. 

– Jag tycker att den är rätt grå och anspråkslös. Mycket sten-monument som påminner om sovjetiska monument. Även fast jag gillar den estetiken så känns det som att den är återkommande kring Huddinge station och Södertörn. Jag tror att den skulle kunna uppdateras, säger han. 

Somliga konstverk passerar man obemärkt och i andra fall öppnar de upp för debatt och diskussion. Det handlar trots allt om offentliga platser och mycket av konsten finansieras av offentliga medel, alla ska därför ha en chans att säga vad de tycker.