De flesta lånetagare är kvinnor. Foto: Anton Carlsson

Kvinnor lånar flest böcker

Av Anton Carlsson

Tre av fyra som lånar böcker i Huddinges kommun är kvinnor. Det skriver kultur- och fritidsnämnden, KUF, i sin verksamhetsplan för 2019. Att det är fler kvinnor än män som lånar böcker är inget som är unikt för Huddinge kommun.

Läsarstatistiken har under många år visat att kvinnor läser mer än män. Men när vi pratar med Karin Walterson, enhetschef på Skogås bibliotek, säger hon att hon inte känner igen det i vilka som besöker Skogås bibliotek.

– Det är inget som jag har sett någon statistik på, men jag upplever att det är väldigt jämställt mellan kvinnor och män bland våra besökare. Sen att det inte ser likadant ut i utlåningsstatistiken kan bero på att många besöker biblioteket av andra anledningar än att låna böcker, säger Karin Walterson

Bland de som lånar e-böcker så är det något mer jämställt, där en tredjedel av låntagarna är män.