Lama Al Kallas är en av bibliotekarierna som håller i språkkaféet. Foto: Lisa Lind

Succé för digitalt språkkafé

Av Matilda Johansson
Språkkaféet på Huddinge bibliotek arrangeras för alla som vill träna på det svenska språket. På grund av coronapandemin hålls träffarna digitalt, vilket har lockat personer från hela Sverige.

På biblioteken i Huddinge turas bibliotekarierna om att anordna träffar för personer som vill öva på svenska språket. Både ett språkkafé för den pratglade och en lättläst bokcirkel för den som föredrar att läsa. Pandemin hindrar träffarna från att hållas på plats, men restriktionerna stoppar inte biblioteken från att fortsätta med den, för många, betydelsefulla verksamhet. Lama Al Kallas, bibliotekarie på Vårby bibliotek är en av dem som håller i språkkaféet och bokcirkeln.

– Vi måste göra det på ett annat sätt nu för att fortfarande nå fram till folk som behöver sådan här typ av verksamhet. Vi vill visa att vi finns och gör så mycket vi kan även under coronapandemin, säger hon till Nytt i Flempan.

Samtalen vid språkkaféet utgår från ett förutbestämt tema. Tidigare ämnen har varit årstider, hobbys och högtider. Nästa tema blir böcker och film.


De digitala träffarna lockar

– Det är en liten utmaning att ha träffarna digitalt om alla ska hinna prata. Vi brukar förbereda frågor och bilder som skapar diskussion, och det har trots allt fungerat väldigt bra, säger Lama Al Kallas.

Det finns stammisar som närvarar vid varje tillfälle men det kommer alltid nya personer som ansluter sig till gruppen. Mellan åtta till tio personer brukar delta varje gång. Omställningen till digitala möten har även gjort att personer från hela landet har anmält sig, något som inte var möjligt när träffarna hölls på plats i Huddinge.

Huddinges huvudbibliotek. Foto: Rosanna Lindén


Språket är nyckeln

– Språkkaféet brukar vara väldigt uppskattat. Under våren när spridningen av corona kom blev vi tvungna att pausa under en period innan vi ställde om till digitalt. Då var det flera som undrade när vi skulle sätta igång igen, säger Lama Al Kallas. Språket är nyckeln in i ett nytt samhälle, förklarar Lama Al Kallas. Men ibland kan det vara svårt att få kontakt med andra och hitta gemenskap. Därför anordnas språkkaféet varje tisdag och bokcirkeln två fredagar i månaden. Utöver trevliga samtal får alla som anmäler sig chansen att ta del av annat material som finns på biblioteket.

– Att delta i våra aktiviteter är som ett komplement till SFI, svenska för invandrare, och annan språkträning. Det är också en möjlighet att träffa andra människor och bli en del av det svenska samhället!