Invånarna i Huddinge lånar mindre än tre böcker per person. Foto: Jonna Lawaets

Boklånen fortsätter minska men Huddingebiblioteken förblir viktiga

Av Jonna Lawaetz
Endast var tredje besökare på Huddingebiblioteken lånar eller lånar om en fysisk bok. Men trots att utlåning av böcker fortsätter minska på biblioteken är verksamheten fortsatt samhällsviktig, menar Nick Johnson Jones verksamhetschef för konst och bibliotek i Huddinge.

De senaste 20 åren har boklånen mer än halverats bland Huddingeborna. I dag lånas det mindre än tre böcker per person i kommunen jämfört med år 1997 då man lånade mer än sex böcker per invånare. Nick Johnson Jones, berättar att trenden med e-medier kan ha påverkat minskningen av de fysiska boklånen och att e-medier har tagit dess plats.

 

– Vi ser att utlåningen av e-medier går upp, däremot ser man ökningen främst i resursstarka grupper. Utlåningen är väldigt ojämnt fördelad i kommunen och det kopplar samman med socioekonomi och utbildningsnivå, säger Nick Johnson Jones

 

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2019, visar att utlåningen av e-medier ökar i hela landet. Det görs i genomsnitt 8,4 nedladdningar av e-medier per invånare i Sverige, där e-böcker och e-tidsskrifter toppar i popularitet. Räknar men enbart e-böcker har nedladdningen ökat med 14 procent sedan 2018.

 

 

Bibliotek har länge varit centrum för böcker och litteratur men på senare år har det blivit en allt viktigare samlingsplats för informations- och kunskapsförmedling. Bara var tredje besökare på Huddingebiblioteken lånar eller lånar om en fysisk bok, men i dag används biblioteken till så mycket mer än att bara låna böcker. Nick Johnson Jones, berättar att biblioteken numera är en viktig plats dit man går om man vill ta del av samhällsinformation eller samhällsservice. Enligt Internetstiftelsen är 1,1 miljoner svenskar inte digitalt aktiva, i den grad att de inte kan vara aktiva samhällsmedborgare.

 

– För dessa är bibliotekens verksamhet speciellt viktig. Särskilt i dessa tider när man hänvisar till digitala tjänster. Utan tillgången till bibliotek klarar dessa personer inte vardagen, säger Nick Johnson Jones.

 

Biblioteken i Huddinge erbjuder bland annat lån av datorer, dagstidningar, kopiatorer och skrivare samt lokaler där man exempelvis kan studera eller arbeta. De anordnar även olika fritidsaktiviteter dit man kan komma och sysselsätta sig. Nick Johnson Jones menar att det inte direkt finns andra alternativ dit människor kan vända sig för dessa aktiviteter.

 

– Biblioteken är i princip det enda stället som välkomnar alla, oavsett ålder. Det finns inga krav på konsumtion eller föranmälan, och ingen som ställer frågan varför. Det är en trygg och lugn miljö att vistas i, säger Nick Johnson Jones.

 

Det är inte så att utlåningen av böcker helt har försvunnit, det är snarare att den samsas med så många andra funktioner.