Cirkus Cirkör får mångbelopp i kulturstöd varje år. Creative Commons. Foto: Mats Bäcker

Kulturjättarna äger scenen

Av Jennifer Iversen
Cirkus Cirkör fick kulturstöd på över 3 miljoner kronor. Stödpaket för kulturverksamheter varierar kraftigt. Satsar kommuner endast på stora kulturjättar? Vad hände med bredden och mångfalden?

Varje år delas kulturstöd ut till de föreningar som har sökt bidrag och godkänns av Kultur- och fritidsnämnden. Kulturrådet fördelar kulturstödet till regionerna, och regionerna i sin tur delar ut till kommunerna. Kulturstödet betyder mycket för de ideella föreningarna då kulturbranschen är en svår bransch att överleva i utan bidrag. Men inte alla får stöd. 

– Föreningsbidrag till kulturell verksamhet söks årligen av kulturföreningarna, och de kan få en grundersättning för verksamhet som bevarar och sprider konstnärliga och kulturella uttryck, säger Ida Burén, Verksamhetschef, Kultur och ung fritid, Botkyrka Kommun.

"Vi tröttnade på att drömma stort och leva litet så vi gav järnet för att leva vår dröm, Cirkus Cirkör" Pressbild. Foto: Maryam Barari

 

Någon som får bidrag är Cirkus Cirkör, en etablerad verksamhet som har funnits i 24 år. De producerar och turnerar med olika föreställningar, arrangerar kurser och utbildningar för barn och unga i nycirkus. Cirkör är en av de föreningar Botkyrka stödjer varje år. Kultur - och fritidsnämnden gav den ideella föreningen 329 2300 kronor 2019. Cirkör AB omsatte det året 26 930 602 kronor, vilket är mer än vad många små kulturverksamheterna omsätter, trots det får de bidrag.

– Cirkus Cirkör har ett djupt och långtgående samarbete med Botkyrka kommun sedan vi flyttade hit 2000. Verksamhetsstödet går dels till hyran för lokalerna, löpande skötsel av dessa samt aktiviteter för barn och unga i Cirkörhuset och runt om i kommunen, säger Clara Norman, verksamhetsledare, Cirkus Cirkör. 

– Cirkus Cirkör ska samarbeta kring de delar av verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag samt ge möjlighet att verka som kulturinstitution med Botkyrka kommun som bas, säger Ida Burén, Verksamhetschef, Kultur och ung fritid, Botkyrka Kommun.

Cirkus Cirkör är en av de regionala verksamheterna som har en nationell betydelse. Därför får de en högre summa. Aktiebolagets omsättning granskas alltid innan bidraget godkänns.

– Alla ansökningar om bidrag granskas, för att få kulturstöd måste verksamheten uppfylla kraven och att kraven uppfylls granskas också, säger Veronica Lamppa Lönnbro, Enhetschef Konstarter och regional utveckling, Kulturrådet.

Är kulturbidrag endast för de stora verksamheterna?

 

Kommunen och Kulturrådet ger olika svar.

 

– Det stämmer att storleken på bidragen och stöden skiljer sig åt, beroende på vilken verksamhet som aktören genomför, säger Ida Burén, Verksamhetschef Kultur och ung fritid, Botkyrka kommun.

 

– Fria aktörer kan söka bidrag, storleken spelar inte roll det är kvalitén på verksamheten eller produktionen som har betydelse, säger Veronica Lamppa Lönnbro, Enhetschef Konstarter och regional utveckling, Kulturrådet.

 

Men inte alla får bidrag

Men många kulturverksamhet får inget bidrag alls. Biblioteket i Botkyrka fick avslag när de sökte bidrag för sin verksamhet ”lästankar”. Om man inte uppfyller kraven när man söker bidrag får man avslag. Förra året fick två föreningar, teatergruppen Slava och Cirkus cirkör sammanlagt nio miljoner i kommunalt bidrag, medan övrig 27 föreningar som sökte bidrag fick dela på en miljon. Men det lönar sig ändå att söka, menar Ida Burén, verksamhetschef på kulturförvaltningen

 

Teatergruppen Sláva sökte bidrag för 30 miljoner kronor

 

Teatergruppen Sláva är en etablerad teaterverksamhet i Huddinge.  Föreningen är aktivt sökande efter bidrag hos Huddinge Kommun. Förra året lämnade de in 120 ansökningar och sökte totalt 30 812 135 kronor.

– Vi söker nämligen en mängd olika bidrag från många instanser och just Kulturrådet är ofta svårt att få beviljat ifrån då det ska vara angeläget för hela landet och kulturaktörer från hela landet söker bidraget, så ofta beror det på att det varit ett högt tryck på pengarna och att Kulturrådet behöver välja projekt som tillsammans bildar en stor bredd inom mångfald, säger Elin Collmo, producent Teater Sláva.