“At a flick of a switch” intar i november Slávateaterns scen. Foto: Per Kristiansen

Clowner intar Slávateatern för att rädda planeten

Av Ella von Knorring
Clownföreställningen ”At a flick of a switch” kommer till Slávateatern i november. Efter en framflyttad premiär är det nu dags för två clowner att skydda planeten från yttre hot.
Dotterbolaget startade 1997 av Camilla Persson och Anna Blomberg. I grundtanken var att de ville skapa humor för alla, en motreaktion till att man under 90talet pratade mycket om manlig och kvinnlig humor. Och för tio år sen kom idén att kombinera humorn med improvisationsteater och clowner.

Om knappt två veckor kommer teaterkompaniet ”Dotterbolaget” nya föreställning. Föreställningen är tänkt att kunna spelas utomlands, därför används ytterst lite tal.

– Du kan ju tänka dig hur det manuset ser ut, bara en massa beskrivna kroppsgester och liknande, berättar clownen och producenten Claes Åström med ett skratt.

 

”At a flick of a switch” utspelar sig på en fyr. Två clowner får i uppdrag att rädda jorden.

– Vi jobbar med idén om vad som händer när man får det uppdraget, och clownkaraktärerna tar till sig detta på två väldigt olika sätt, säger Claes Åström.

Handlingen kan tydligt kopplas till att människan nu kan ses ha fått ett liknande uppdrag. Flera typer av hot dyker upp under föreställningen, och utan någon egentlig förebild utvecklas clownerna till två karaktärer som varit väldigt aktuella senaste åren.

– Den ena är ju en Donald Trump insåg vi under processen. Och Greta finns också med i både kostym och agerande inför uppdraget. Detta var inte en medveten tanke från början men det blev väldigt tydligt vartefter vi arbetade fram föreställningen.

Två clowner får i uppdrag att försvara och rädd planeten från olika hot, något som kan kopplas till de olika hot mänskligheten nu står inför. Foto: Per Kristiansen
 

Svårigheter för teatern under året

Föreställningen skulle egentligen ha premiär i våras, men som för mycket annat inom kultur satte pandemin stopp. Dotterbolaget fick krisstöd för att täcka vissa kostnader i samband med de inställda föreställningarna men Claes beskriver situationen som en känsla av att ha kniven mot strupen.

– Det tog tvärstopp i maskineriet. Det kom inte in en spänn, säger Claes om läget i våras.

Nu hoppas de kunna genomföra de inbokade föreställningarna. Teatern Sláva håller sig ständigt uppdaterade på läget och har en dialog med Dotterbolaget om det skulle bli ändringar.

– Hälsa och säkerhet kommer först. Kultur och gemenskap är en del av hälsa och säkerhet för oss människor, det har ju blivit tydligt genom pandemin, säger Maria af Klintberg, teaterchef på Sláva.