Cirkus Cirkör håller öppet för barn och unga.

På Cirkus Cirkör har man fortsatt med kurser för barn och unga under pandemin. Genom att gå lugnt tillväga och vara extra noga med hygien både bland människor och i lokaler så har man kunnat hålla öppet hela hösten.
Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör samarbetar genom kulturgarantin. Den innebär att alla barn i kommunen ska få ta del av kulturuppleveser under läsåret. Cirkus Cirkör träffar alla femteklassare som får komma till Cirkörshuset i Alby och pröva på cirkusträning. Boende i Botkyrka får också rabatt på kurserna.

– Det har varit ett långt år. I våras stängde vi ner kurserna och gymnasiet gick över till distans. I höst har vi haft en annan strategi. Barn och unga behöver röra på sig och det är en trygghet att få träna i skolan. För barnen är det oerhört viktigt att det pågår en normal verksamhet även i extrema tider, säger Clara Norman, verksamhetsledare & projektledare för Cirkus Cirkörs pedagogiska verksamhet.

Under hösten har kurser för de som är under 15 år varit igång som vanligt men föräldrarna har inte fått följa med in. I kursen familjecirkus har barnet och föräldern från samma familj gjort alla övningar tillsammans, istället för att som i vanliga fall träna tillsammans med alla andra deltagare. Cirkus Cirkör har också en större vikariepool för att vara säkra på att alla kurser ska kunna genomföras.

– Vi har infört extrema rutiner när det gäller handtvätt och handsprit. Alla som kommer in i lokalerna får börja med att tvätta händerna. Handsprit står utställt överallt.

Varje träningsmoment har anpassats och övningar i akrobatik där man står ansikte mot ansikte eller jongleringsövningar där man blåser, har tagits bort. Barnen spritar händerna innan de går upp i trapetsen och mjuka träningsmattor sprayas med en desinfektionsspray som inte behöver torkas av.

Coronasäkrad turnéverksamhet

Under hösten har turnéer i Stockholmsregionen och ute i landet fortsatt. Konceptet kallas De Lux-veckor och innebär att man stannar på en ort eller i en skola under en eller flera veckor. Teamen har åkt i egen bil och är väl medvetna om att de är förebilder när de är ute och reser.

– Vi har jobbat mycket med formatet och anpassat oss efter olika kommuners regler. Det har fungerat bra, säger Clara Norman. En del skolor väljer att se föreställningen digitalt och gör workshops klassvis.

Just lugnet och att skapa trygghet är något som Clara Norman trycker extra på. Hon beskriver arbetet med att fatta beslut som kan kommuniceras till alla. Om man bara andas och analyserar situationen så går den att bryta ner i delar som går att hantera menar hon och säger att allt går att lösa när man går lugnt tillväga.

– Vi har skapat en uthållighet. Om det inte blir en fullständig lock-down så klarar vi det här, avslutar Clara Norman.