Långsiktig vision driver Fittjas kulturliv

Kulturen har en central roll när stadsdelen Fittja utvecklas. Aktiviteter för att skapa gemenskap och engagemang är en del av verktygslådan. Botkyrka konsthall är en av aktörerna som bidrar

– Vi vill skapa en helhetsbild av Fittja där allt hänger ihop och kulturen blir ett forum för individen att växa i, säger Parvaneh Sharafi som är områdesstrateg och en av dem som driver utvecklingen i Fittja.

Utgångspunkt är ett lokalt program som startade 2012 för att utveckla stadsdelen. Det handlar om allt från stadsplanering till olika typer av aktiviteter för att bygga samverkan. Här är kulturen och konsten en viktig del.

Förra året flyttade Botkyrka konsthall till Fittja. 140 konstnärer från hela Botkyrka fick då göra en vårsalong med Liljevalchs som förebild. Det gav möjlighet till lokal delaktighet och många besökte utställningen.

– Vid det tillfället missade vi att förankra andra saker som är viktiga i Fittja. Vi behöver hitta bättre matchning mellan aktörer för att lyfta kulturen och stadsdelen, säger Parvaneh Sharafi.

Botkyrka konsthall jobbar tillsammans med Botkyrkabyggen i projekt där de som deltar lär sig att kulturen är till för dem. Förra året gjordes ett projekt med äldre om hur det är att åldras i Fittja. I år har de jobbat med 10 -12-åringar.

Miriam Andersson Blecher, chef för Botkyrka konsthall, säger att konsthallen vill vara en given plats för Fittjaborna.

– Vi vill locka en allmänhet, lokala konstnärer och barn och unga vuxna som är nyfikna på det konstnärliga fältet. Det gör vi genom ett utställningsprogram med både bredd och spets. Vår verkstad erbjuder aktiviteter under lov och helger. Under pandemin håller vi stängt men erbjuder digitala workshops. Vi längtar efter att allt ska bli som vanligt så att vi kan öppna igen