Foto: Flickr/artubr

Får tidigast inträde 2019

E-sportsförbundet har ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Men ett nytt förslag riskerar att försena inträdet.

Riksidrottsstyrelsen föreslår en förändring av kraven för medlemskap i Riksidrottsförbundet, skriver de på deras hemsida rf.se. Det nya förslaget innebär att de nio sporter, däribland Svenska e-sportsförbundet, som skickat in ansökan i år behöver vänta på svar i ytterligare två år.

– Vi har en öppenhet för nya idrotter och föreslår nu att en utredning tillsätts så att vi får ett tydligt underlag inför stämman 2019 när det gäller medlemskap, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsstyrelsen, enligt rf.se.

Förslaget kommer att tas upp under årets stämma 19-21 maj. Om det går igenom dröjer det ännu längre innan e-sporten får det erkännande de vill ha.

– Om det skulle landa i att exkludera oss så tror jag att ett antal nuvarande medlemmar riskerar att uteslutas. Min bedömning är inte att det är en fråga om om, utan om när, vi blir sedda som en reguljär idrott, säger Alexander Hellberg, ordförande i e-sportförbundet till TT.