Foto: Pixabay.

Bristande jobb mot sexuella trakasserier i Huddinges idrottsföreningar

Av Hanna Grelsson
I början av 2017 grundades Treskablinoll, som strävar efter en nolltolerans mot att barn ska bli utsatta för sexuella trakasserier. Sedan maj i år kan idrottsföreningar samarbeta med Treskablinoll för att jobba aktivt mot sexuella trakasserier. Nytt i Flempan tog en titt på hur detta arbete ser ut bland Huddinge kommuns idrottsföreningar.

Treskablinoll är ett icke-vinstdrivande företag. Idrottsbrevet, som är en del av deras verksamhet, är ett färdigskrivet brev som exempelvis vårdnadshavare kan skicka till idrottsföreningen barnet är med i. Det gör man om man vill få föreningen att gå med i direktivet och då följa dess riktlinjer. Det inkluderar bland annat att man kräver utdrag ur belastningsregistret från idrottsledarna och att ha ett kontinuerligt arbete kring sexuella trakasserier inom föreningarna.

Enligt Idrottsbrevet.se finns det i nuläget 25 021 idrottsföreningar som inte följer Idrottsbrevets riktlinjer för arbete med sexuella trakasserier. På Idrottsbrevets hemsida kan man ta del av den så kallade Idrottskartan som är just en karta över de idrottsföreningar som följer respektive inte följer riktlinjerna, där de sistnämnda är i klar majoritet.  

När man ställer in kartan på Huddinge kommun blir man överöst av markeringar som pekar ut föreningar som inte är med i detta direktiv. Nytt i Flempan lyckas inte hitta en enda förening i kommunen som är certifierad och därmed syns på kartan. Segeltorps IF, som är verksamma inom fotboll, hockey och bandy, är en av alla föreningar i kommunen som ännu inte finns med på Idrottskartan. Vid kontakt med föreningen menar man dock att man etablerat kontakt, men inte hunnit bli certifierade än, och att de i nuläget i alla fall följer vissa av riktlinjerna.

– Sedan en tid tillbaka har vi beslutat att obligatoriskt begära begränsade utdrag ur belastningsregistret för både befintliga och nya tillkommande ledare. Det gör vi kontinuerligt varje år, säger ordförande Mikael Johansson.

Huddinge gymnastikförening är ännu en förening där idrottsledarna begär ut begränsade utdrag ur belastningsregistret, men de finns inte heller med på den så kallade Idrottskartan. När man ser till Riksidrottsförbundets policy inom ärendet kan man läsa om förslag på hur föreningarna kan jobba förebyggande. Där står det om just begränsade utdrag för idrottsledarna, men antalet föreningar som gör detta i Huddinge kommun verkar vara få. Vid kontakt med förbundet menar man att det jobbas med en skärpning av deras policy, för att fortsätta motverka sexuella trakasserier inom idrottsföreningar.