Foto: Pixabay.com

Nätet som underlättar fritiden

För att möjliggöra och underlätta intresset för olika aktiviteter för funktionshindrade, har några av stockholms olika kommuner tillsammans startat upp en webbsida. Webbsidan är ett stort verktyg för folk som behöver extra stöd.

Fritidsnätet.se är en webbsida som för sex år sedan skapades, där fritidsaktiviteter, evenemang och annat fritidsrelaterat samlas. Fritidsnätet behövs på grund av att möjligheten att hitta aktiviteter om man behöver extra stöd inte alltid varit enkelt. Webbsidan är till för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd i Stockholms län. För att göra detta möjligt, så samarbetar flera kommuner runt om i Stockholm.

   — Idén bakom uppstarten av fritidsnätet är att målgruppen till detta behöver röra sig över kommungränserna för att hitta fritidsaktiviteter, skriver Eliz Lindström, utvecklingsledare på kultur och fritidsförvaltningen på Huddinge kommun i ett mail till Nytt i Flempan.

 

Det är svårt för dessa målgrupper att hitta en fungerande aktivitet för deras personliga behov och det beror på att de har olika behov av stöd. På så sätt underlättar och samlar denna sida aktiviteter beroende på plats och önskemål, så att det blir lättare att söka på ett ställe än flera samtidigt. Det finns ett sökfilter som gör det lätt för alla att söka sig till bästa aktivitet för individen själv.
 

För att nå ut till målgruppen är det föreningarna via respektive kommun som får synas med sina aktiviteter. Även via habiliteringen, särskolor och fritidsombud kommer information om detta ut. Lindström berättar för Nytt i Flempan att de som jobbar med fritid för personer med funktionsnedsättning ingår i ett kontaktnät under FSKF(Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer).

   — Vi samarbetar mycket med olika saker som rör våra jobb. Tillsammans startade vi webbsidan, skriver Lindström i ett mail till Nytt i Flempan.
 

Sökfunktionen på hemsidan har medfört en positiv utveckling hos familjer och personer med funktionsnedsättning. Lindström anser att detta är något mycket bra och oftas när det är större arrangemang, då det nåt ur över hela länet.

Framtiden för hemsidan ser Lindström kommer att se samma ut, men att den naturligtvis ständigt kommer att förbättras.