Skidåkning. Foto: Flickr

Skidåkning — mest jämställda sporten i Huddinge

Ge dig ut i spåren och backarna i vinter ifall du vill se en jämställd idrott. Trots att det finns dubbelt så många deltagartillfällen för pojkar så visar det sig att antalet närvarande för de två könen ligger på en liknande nivå. Enligt statistiken från LOK-stöd, under året 2017 hade skidåkning 5 178 deltagartillfällen för flickor och pojkarna låg lite högre med 5 595 deltagartillfällen. Detta är stor skillnad i jämförelse med exempelvis ishockey där pojkarna tydligt dominerar sporten. Under samma år hade flickorna bara 3 205 deltagartillfällen och pojkarna hela 87 690.