Foto: Pixabay

Nu blir skidåkningen lättare

Friskvårdsbidraget förknippas oftast med gymkort eller annan lättare motion. Numera går det dock att använda bidraget till att bege sig ut i skidbacken.

Det har skett en förändring vad det gäller reglerna för friskvårdsbidraget. Förändringen innebär att liftkort, års- eller säsongskort samt skidlektioner numera täcks under det som kallas personalvårdsförmån. Sedan tidigare täcks mängder med olika aktiviteter under förmånen som till exempel innebandy, simning och yoga. Enligt Skatteverket är maxgränsen för ett friskvårdsbidrag som arbetsgivare kan betala ut 5000 kr per år men själva förmånen brukar variera från arbetsplats till arbetsplats.

 

Skidåkning har tidigare inte varit godkänd som friskvård enligt friskvårdsförmånen. Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år kan nu golf, ridning och just skidåkning klassas som friskvård.

Några som har uppmärksammat förändringen med friskvårdsbidraget är friluftsområdet Flottsbro i Huddinge.

– Det finns en bra möjlighet att hitta nya besökare genom att skidlektioner blir mer tillgängliga, berättar anläggningschefen Andreas Häggqvist till Nytt i Flempan.  

 

Flottsbro har inom sitt område bland annat en skidbacke som är 100 meter hög, en campingplats samt ett antal motionsspår. Varje år lockar backen många Stockholmare som vill åka skidor utan att behöva resa långt. Om det skulle bli en mild vinter har skidanläggningen dessutom extra hjälpmedel.

–För att få så bra förutsättningar som möjligt i backarna använder vi snökanoner, avslutar Häggqvist.