Källbrinks idrottsplats. Foto: Holger Ellgard, Wikipedia Commons

Antalet fotbollsplaner i kommunen ökar

I Huddinge kommun likt resten av Stockholm finns det för få fotbollsplaner. Men i Huddinge har utvecklingen gått åt rätt håll. Kommunen tycker att de snart löst problemet men alla är inte lika positiva

I april 2017 skrev Nytt i Flempan att det fanns för få fotbollsplaner för att täcka kommunens behov. Enligt Stockholms Fotbollsförbund, StFF, behövdes då fem nya fotbollsplaner i Huddinge kommun. Nu 2019 har utvecklingen gått åt rätt håll, anser StFF.

 

– Vi har ännu inte gjort klart årets uträkningar för Huddinge men i slutet av förra året fanns bara ett underskott på 2,4 stycken fotbollsplaner för 11 mot 11-spel, säger Johan Wallberg på StFF.

 

Huddinge kommun är nöjd med att den lyckats vända utvecklingen åt rätt håll, även om Bo Källström, ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, menar att det inte är StFF som är skälet till detta.

 

– Det är inte StFF:s uträkningar i sig som styr takten, utan vi vill att det ska finnas fotbollsplaner för alla i kommunen som vill spela, säger Bo Källström

 

Konsekvenserna av planbristen

 

Trots att det i kommunen saknas motsvarande 2,4 fotbollsplaner menar Bo Källström att situationen inte är allvarlig.

 

– I det stora hela finns det tider för lagen, men det kan bli bättre. Med fler ytor skulle det kunna finnas bättre träningstider, men vi har en budget vi måste tänka på också.

 

Även om kommunen inte ser planbristen i kommunen som allvarlig finns det andra som inte håller med.

 

– Det har blivit lite bättre men det finns fortfarande en del att jobba på. Det är en konstant utmaning för oss att hitta tider och ge våra lag så bra förutsättningar att träna och spela på som möjligt, säger Robert Mattsson Axèn, sportchef Stuvsta IF.

 

När Huddinge växer

 

Enligt kommunens egna prognos beräknas antalet invånare öka med 25 000 mellan 2018 och 2027, en ökning på cirka 20 procent. Med fler invånare i kommunen ökar även behovet av fotbollsplaner, något som Bo Källström på Kultur- och fritidsnämnden menar att kommunen är medveten om.

 

– Jag tycker vi börjar komma ikapp men vi måste fortsätta hålla takten i byggandet eftersom vi kommer att bli fler invånare i Huddinge, säger han.