Stina Erlandsson. Foto: Frida Erlandsson

Huddinge AIS anordnar årligt sommarläger

Den 17 juni börjar Huddinge friidrottsskola på Visättra Sportcenter och Källbrinks idrottsplats. Lägret är för barn mellan 6 och 12 år som vill prova på friidrott.

Huddinge friidrottsskola är ett sommarläger som Huddinge allmänna idrottssällskap anordnar tillsammans med Huge bostäder och Huddinge kommun. Lägret pågår veckovis under veckorna 25, 26 och 35 från måndag till torsdag och hålls av utbildade ledare, de flesta själv aktiva i klubben.

– Syftet är att som ensam friidrottsklubb i Huddinge verkligen jobba för att nå ut till hela kommunen och inte bara områdena närmast Källbrinks IP, säger projektledaren Stina Erlandsson

Det behövs varken förkunskap eller medlemskap för att delta på sommarlägret. Meningen är att det ska vara tillgängligt för alla, oavsett bakgrund. Stina Erlandsson menar att alla redan har förkunskap om friidrott, även om man kanske inte tänker på det.

– Har man lekt, löpt, hoppat ner i vattnet från en brygga eller kastat iväg ett föremål har man faktiskt grunden.

Under 2018 var det ungefär 350 barn som deltog på båda anläggningarna, i år hoppas arrangörerna att antalet ökar. Hittills har 260 barn anmält sig, vilket Stina Erlandsson tycker känns lovande. Anmälan till friidrottslägret är ännu inte stängd.

– Responsen från förra året har varit uteslutande positiv, både från ledare och barn, och i år satsar vi på att öka antalet barn, framförallt på Visättra Sportcenter, säger Stina Erlandsson.

 

Friidrottsskolan anordnas samtidigt på två platser, Visättra Sportcenter och Källbrinks IP. I Visättra är det gratis för alla barn som bor i Visättra och Flemingsberg. Det har gjorts möjligt med stöd från Huge bostäder och Huddinge kommun. På Källbrinks IP får Huge bostäders hyresgäster rabatterat pris.

Mer information om sommarlägret finns på hemsidan: https://huddingefriidrottsskola.se/