Fitness 27 seven Foto: fitness24seven.com

Gymmet som erbjuder en trygg plats för kvinnor

Av Alfred Skillemar
Statistik från BRÅ visar att kvinnor känner sig mer otrygga idag än för fem år sedan. Några som jobbar för att motverka detta är Fitness 24 seven i Flemingsberg.

Tidigare i år genomförde BRÅ (Brottsförebyggande rådet) den nationella trygghetsundersökningen (NTU). Syftet med undersökningen är att ta reda på allmänhetens upplevelser av oro och trygghet i samhället. Statistiken för i år visar att kvinnor känner mer otrygghet och oro på kvällarna än vad män gör. Det är även en större andel kvinnor som känner oro över den brottsliga utvecklingen i Sverige. Den åldersgrupp som är i topp av den statistiken är kvinnor mellan 75–84 år.

Ända sedan Fitness 24 seven grundades har de haft en avdelning endast för tjejer på alla sina gym i Sverige. De som använder sig av tjejgymmet har även specialanpassade kort så att ingen obehörig kommer in. Syftet är att ha en lugn och avslappnande miljö för de kvinnliga besökarna. 

En av receptionisterna på gymmet förklarar hur tjejgymmet går i linje med Fitness 24 sevens jämställdhetstänk.

— Vår slogan är ju ”tillgängligt för alla” vilket vi utöver våra dygnet runt-öppettider försöker uppnå med vårt tjejgym. De som har kommit hit har varit väldigt nöjda med detta koncept.

Läs också: