Så här ska den nya vägen gå i Huddinge kommun. Foto: Trafikverket

Beachvolleyanläggning försenas minst ett år

Av Olle Ahlén
Beachvolleyanläggningen som skulle börja byggas nästa år försenas. Detta på grund av att Trafikverket inte bestämt var den nya bilvägen i Huddinge ska byggas.

David Cabrera var en av personerna som kom med idén om en Beachvolleyanläggning i Flemingsberg. Dessvärre han har inte fått några nya svar av Trafikverket om när bygget kan ta fart, säger han till Nytt i Flempan. 

Planer för en Beachvolleyanläggning i Flemingsberg har varit på agendan sedan 2013. Under hösten 2014 blev planeringen av bygget pausad. Uppehållet beror på att Trafikverket behöver mer tid för att säkerställa var den nya bil- och cykelvägen ska byggas i Huddinge kommun. Detta skulle ha varit fastställt av Trafikverket under det första kvartalet 2019. Beachvolleyanläggningen som är planerad att byggas i Flemingsberg, kan påverkas av var den nya vägen ska byggas. Tvärförbindelse Södertörn, som projektet kallas, ska enligt Trafikverket börja byggas mellan 2021 och 2023. Byggtiden uppskattas till åtta år.

Sofia Gregorsson, planarkitekt på Huddinge kommun, har ansvar för att ta fram detaljplanen för bygget av Beachvolleyanläggningen. 

– Vi på kommunen måste ta ställning hur vi ska gå vidare med bygget med tanke på Tvärförbindelse Södertörn, säger hon. Dessutom måste vi se över hur situationen ser ut i Flemingsberg generellt. I bästa fall kommer byggnationen börja 2021.

Byggnationen var tidigare planerad till 2020 enligt Huddinge kommuns hemsida.

 

Hur Beachvolleyanläggningen eventuellt ska se ut. Foto: The Beach