Gym i Flemingsberg tummar på tryggheten

Flexibla öppettider på gym lockar nattugglor och skiftarbetare, samtidigt kan företagen kan komma runt dyra personalkostnader. Obemannade gym är en trend som har fått spridning de senaste åren. Men vad händer med tryggheten på anläggningen när sista anställde går för dagen? Nytt i Flempan har gett sig ut i Flemingsberg för att ta reda på hur gymmen i Flemingsberg arbetar för att bibehålla tryggheten när personalens närvaro minskar.
På FLX Fitness finns alternativ runt 200kr/ månaden och på Fitness 24/7 från 199 kr/månad. Men önskar man att träna på bemannat gym gäller Medfit, dock med en prislapp från 429 kr/månad och en startavgift på 800kr förutsatt att man binder sig på 12 månader.

Många gym i Stockholm har under dom senaste åren blivit obemannade i allt högre utsträckning. Personal ersätts med allt från kameraövervakning till fingeravtrycksläsare för att tryggheten ska bestå. Men anställda vittnar om att stämningen snabbt kan förändras när ett blir obemannat. I ett gym i norra Stockholm, tillhörande en av de större gymkedjorna som infört obemannade tider, vittnar en anställd om allt från trakasserier, bråk till stök som skett under de obemannade tiderna. Det är heller inte ovanligt att obehöriga släpps in av betalande medlemmar. Detta ställer frågor om de obemannade gymmens baksida, som annars framstår som en positiv trend, och hur det kan se ut på de lokala gymmen i Flemingsberg.

 

Det finns några alternativ för den som söker sig till ett gym i centrala Flemingsberg. De flesta gymmen är obemannade större delen av dygnet vilket speglar priset på medlemskapet. Med ökad bemanning ökar personalkostnader vilket kan förklara ett högre månadsbelopp. Antingen betalar man runt 200kr/månad, ett belopp som ofta syns på många gym i Stockholm, men tränar till störst del under obemannade tider, eller så är alternativet att betala runt 500 kr/månad för att träna under bemannade tider. För att hitta prisvärda alternativ med bemannade gym måste man söka sig in till Huddinge Centrum, men för det lokala gymmandet blir valet snävare.

 

Nytt i Flempan tog sig ut i Flemingsberg Centrum för att ta en närmare titt på de lokala gymmen. På ett av gymmen var det fritt fram att ta sig in i träningslokalen, dörren hade stått på glänt. Gymmet var obemannat och därmed endast tillgänglig för medlemmar med aktivt träningskort. Trots detta fick Nytt i Flempan tillträde till gymlokalen, något som visar på brister i och med det obemannade gymmets skyldighet att förhindra obehöriga på plats. Enligt hemsidan ska gymmet vara obemannat alla timmar om dygnet och endast via en kundtjänst kan man få kontakt. Nytt i Flempan fick svar från en ansvarig som hävdade att dörren var trasig.

 

Ett annat gym i centrala Flemingsberg besöktes där Nytt i Flempan fick intervjua en av de anställda som önskade att vara anonym, hen kan kallas Kim. När Nytt i Flempan kom in på anläggningen under de bemannade tiderna kunde man se hur en man kom in strax efter och låtsades blippa ett SL-kort vid entrén. Det är praxis för medlemmar att registrera sitt inträde till gymmet med giltigt träningskort, men då Kim var upptagen i kassan gick denna mannen obemärkt förbi- förmodligen obehörig. Hen menar att eftersom gymmet saknar kameraövervakning, något som hen tror försvann i och med den nya dataskyddslagen GDPR, blir det mycket svårt att följa upp obehöriga personer och incidenter sker som stölder och bråk. Hen säger också att det inte verkar ovanligt att obehöriga släpps in under obemannat, eftersom slussen vid entrén kan fylla 2-3 personer åt gången. Trots detta menar hen dock att hon inte märkt av särskilt mycket incidenter på senare tid och att hen upplever gymmiljön relativt lugn.

– Det är såklart att vi som gym har haft en del stölder som andra gym också och kanske ökar risken när det är obemannat. Men jag tycker ändå att det är ganska lugnt här och det rapporteras inte särskilt mycket incidenter. Men visst har vi tidigare haft till exempel ett gäng grabbar som kommit hit beväpnade en gång, men som sagt så känns det lugnare nu, säger Kim.

 

Överlag så får Nytt I Flempan bilden av att gymmen i Flemingsberg saknar den infrastruktur som ska kunna ersätta personalens närvaro, men samtidigt upplevs stämningen på gymmen lugn och positiv. Kanske finns det en annan tillit till de obemannade anläggningarna i Flemingsberg än de i Stockholms kommun som nämndes i början, men vad det beror på, om det är mest lokala stammisar som cirkulerar på gymmen eller att man helt enkelt vant sig vid hur det fungerar, är svårt att veta.