Bild på Victoria Foto: Josefine Avelind

I kölvattnet av en sjukskrivning

Huddinge kommun har högst sjukfrånvaro i Stockholms Län. Hela 8 procent av alla anställda inom kommunen är sjukskrivna enligt en sjukfrånvarorapport från SKL under 2018. Siffran är lika hög som under 2017, även om långtidssjukvaron har minskat något. Det pekar på inte mycket har förbättrats inom ramen för antalet sjukskrivningar.

Sjukskrivning - en klyscha?

Hösten 2019 blev jag sjukskriven för första gången. Ordet “sjukskriven” känns idag fortfarande fel på tungan, det rimmar inte med min personlighet på något plan. Ordet “sjukskrivning” har kanske blivit ett infekterat samtidssymptom med tanke på hur mycket ordet cirkulerat i media senaste åren. En människa som blir sjukskriven var enligt min åsikt en klyscha och ett tecken hur människor lättvindigt diagnostiserar sig som svaga för att slippa ansvar. Även fast jag idag befinner mig i kölvattnet av min sjukskrivning är det svårt att nämna vad som hänt och därmed förlika mig med vad jag varit med om.

 

Sjukskrivningarnas mörkertal

Debatten om de ökade sjukskrivningarna tar sig olika uttryck. Ibland resoneras att läkare skriver ut sjukskrivningar slentrianmässigt och utan tydliga medicinska grunder. Men om det finns fler som upplevde sjukskrivningen som i mitt fall kan jag tänka mig att det samtidigt kan finnas ett stort mörkertal över människor som borde sjukskrivas. Många säger att utbrändhet, en vanlig orsak till sjukskrivning, sker plötsligt när man “går in i väggen”. Men enligt min erfarenhet fanns det många tecken, fysiska som psykiska, som uppenbarade sig långt innan. Många i min närhet upplevde mig som förändrad. Och jag började själv se hur det uppstod ett glapp mellan vem jag var och min personlighet. Det var som om allt som kännetecknade min karaktär förskjöts långsamt.

 

Beteendeförändringar sker över tid

Beteendeförändringen blev uppenbar efter att ha levt under extremt stressiga förhållanden under flera år där jag bollade ett fast deltidsjobb på 65%, heltidsstudier, en egen hund och att jag flyttade hemifrån. Jag blev trött och omotiverad till allt som krävde fysisk ansträngning och nu i retrospektiv tror jag nästan att min kropp gick in i en primitiv överlevnadsinstinkt. Det krävde att jag behövde bespara kroppen från energikrävande aktiviteter. Förutom den fysiska tröttheten kände jag också en mental trötthet. Jag kunde sova 8-10 timmar per natt men ändå vakna upp lika trött som när jag gick till sängs kvällen innan.

 

 

 

Reflektion för återhämtningens skull

Hur återhämtningen ser ut under en sjukskrivning är olika för alla. För min del tror jag inte att jag måste identifiera mig med min sjukskrivning, utan snarare acceptera perioden som en tuff tid där jag lärt mig mycket om jag själv. Jag hoppas jag kan förlika mig med sjukskrivningen utan att låta den spegla vem jag är. Utan istället låta den spegla en period i mitt liv som jag kan lägga bakom mig med nyttiga lärdomar som jag tar med mig. Tiden under sjukskrivningen har för min del handlat mycket om personlig reflektion, men också om mycket läkarnas husmorstips som är tacksamt enkla att anamma: träning och vila.