– Det finns bara ett svar: Djurgården.

Joel Nordeman, 51 år, Barnskötare