"Som det ser ut idag nej. Det säger sig självt. Smittorisken är för hög, och evenemangen kommer finnas kvar även efter pandemin."

Anders Alm, 65, Pensionär