"Drive in" idrott blir bara mer och mer populärt. Foto: ErikaWittlieb

Stort fokus på spontanidrott i Botkyrka

Av Lennart Sörnsen
Botkyrka kommun samarbetar med ett antal föreningar för att erbjuda spontanidrott, framförallt för barn och ungdomar. Korpen i Botkyrka är övertygade om spontanidrottens positiva inflytande.

Grundtanken med spontanidrott är att erbjuda barn och ungdomar gratis träning och motion utan ett medlemskap i någon förening. Korpen Huddinge-Botkyrka är en av föreningarna i Botkyrka som erbjuder en rad olika projekt inom spontanidrott. De har bland annat arrangerat drive-in ishockey i Tumba och Alby och en rad olika sporter i Storvreten. Sedan har de även ett sommarläger för barn med särskilda behov och ett samarbete med FFA Global och Frälsningsarmén där 13- till 20-åriga killar och tjejer med svårigheter i skolan får hjälp genom fotboll.

– Vi är medvetna om vår roll i samhället och påverkan på ungdomarna säger Annelie Hollén, verksamhetsansvarig på Korpen Huddinge-Botkyrka.

 

Målgruppen är framförallt barn och ungdomar men vilka som är med varierar.

–Vilka som kommer kan vara väldigt blandat. Det finns ofta inte så mycket att göra en fredagskväll just nu så därför är det väldigt populärt med våra drive-in erbjudanden, säger Hollén.

 

Just nu har de utöver utbudet för barn och ungdomar även ett samarbete med kommunen kring ett projekt där de visar utegym för seniorer och kvinnor.

– Samarbetet med kommunen har gått bra, vi står i ständig kontakt med varandra, säger Hollén och betonar att det också märks att kommunen har samma mål att få medborgarna i rörelse.

Korpen Huddinge-Botkyrka erbjuder en rad olika projekt inom spontanidrott. Foto: Pixabay

Men enligt en studie som gjorts kring en näridrottsplats i Umeå är det inte helt klart vilken påverkan möjligheter till spontanidrott har i praktiken. Enligt slutsatsen som Josef Fahlén från Umeå universitet drog kring studien så har näridrottsplatsen visserligen bidragit till att ungdomar som tidigare varit fysiskt aktiva även har spontanidrottat mer än tidigare. Däremot visade inte studien att det även skulle gälla ungdomar som inte varit aktiva tidigare. Därav menar Fahlén att “förutsättningarna för att inaktiva eller nya grupper ska börja använda anläggningen bedöms vara små.” Den bedömdes ändå ha förbättrat miljön kring anläggningen och att den används mycket på dagen på grund av den lyckade placeringen på en skolgård.

 

Men i Botkyrka är Korpen övertygade om att verksamheten med spontanidrott är viktig.

– I socioekonomiskt utsatta områden har inte alla råd att vara med i en förening men vi vill att alla ska få känna på föreningsliv och gemenskap. Hälsan är såklart också viktig. Vi ser vår sociala roll i att vi ska finnas där för alla och vi vill se till att få folk i rörelse.