Närbild på fotbollsplan med en boll och ben.

Beslutet om en ny plan vid Nytorps mosse har pågått under många år. Foto: Emilio Garcia/Unsplash

Beslut om fotbollsplan drar ut på tiden

I mars 2017 lämnades ett medborgarförslag in till kommunen om en ny fotbollsplan vid Nytorps mosse. I början av november, tre och ett halvt år senare, beslutade kommunfullmäktige att skjuta upp ärendet ytterligare. En annan nybyggd fotbollsplan är nu färdig att användas, men den långa handläggningstiden och den nya planens skick har mött kritik.

Kampen om en ny plan vid Nytorps mosse har pågått under många år. Namninsamlingar, Facebook-grupper och förhandlingar med politiker är några initiativ som allmänheten startat. Kommunen har istället byggt en nygammal konstgräsplan i Skogås, Vretens IP. Metin Gürbüz, styrelseledamot i Skogås-Trångsunds FF, hade gärna sett att den nya planen byggdes vid Nytorps mosse, men är ändå positiv till att området fått en konstgräsplan till. Han ställer sig dock kritisk till att planen inte är i tillräckligt gott skick.
– Det här är ju en process som pågått länge och är under utredning. Vi har tappat hela lag på grund av att det varit brist på träningsmöjligheter. Det är inte optimalt när man är 13 år och äldre, man vill ju spela på stor yta, säger Metin Gürbüz.

Nujin Alacabek, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Huddinge kommun, säger att förslagen ibland hinner bli inaktuella innan kommunfullmäktige fattar ett beslut.
– Om det ska ha någon verkan att lämna in medborgarförslag måste kommunen se till att det hanteras effektivt. Det vore bra om vi får en uppdatering om var i processen ärenden befinner sig. Annars är risken att det hinner rinna mycket vatten under broarna och att medborgarförslagen förlorar sitt syfte – som i det här fallet, säger Nujin Alacabek.

Kommunfullmäktiges beslut om att skjuta upp medborgarförslaget fattades den 2 november i år. Björn Rosborg är utredare på Huddinge kommun och säger att ärendet behövde kompletteras eller ändras åtminstone två gånger innan de kunde lämna yttrandet vidare till kommunstyrelsen.
– En anledning till att vissa medborgarförslag i pappersform drar ut på tiden kan också vara att vi gått över till att hantera förslagen digitalt. Nu ska ditt förslag ha 100 likes för att det ska tas vidare, så att du vet att du har en bredare allmänhet bakom dig, säger Björn Rosborg.