En man som ler

Bruno Silva är eldsjälen bakom HANGs idrottsverksamhet. Foto: Privat

Han har fokus på barns och ungas hälsa

Eldsjälen Bruno Silva är 39 år och kommer från Rio de Janeiro i Brasilien. Han arbetar framgångsrikt som idrottsutvecklare i projektet H.A.N.G, som står för Huddinge, Aktiviteter, Nytänk och Gemenskap. Verksamheten riktar sig till barn och unga i Flemingsberg och Vårby.

Hur fungerar det att ha verksamheterna igång nu under pandemin?

– Vi följer de restriktioner som Sveriges riksdag och regering beslutat. Vi är bundna att följa RF-SISUs riktlinjer för träning i grupp. Detta innebär att vi för tillfället har pausat aktiviteter för de ungdomar som är födda tidigare än 2005. Men vi fortsätter att erbjuda de barn och ungdomar som är födda 2005 och senare träningsmöjligheter veckovis i Flemingsberg och Vårby Gård.

 

Vad gör ni för de ungdomar som inte får fortsätta sina aktiviteter?

– För de ungdomar som tyvärr inte får delta på plats just nu planerar vi coola digitala aktiviteter/utmaningar för att inspirera även dem till fysisk aktivitet.

 

Hur bär ni er åt för att frambringa all denna handlingskraft?

– Lyckligtvis har vi haft stöd av de lokala skolorna, idrottsföreningarna och fritidsgården under hela pandemin. Vi har på så sätt kunnat samverka och tillsammans tillgängliggjort olika träningsmöjligheter för barn från projektets fokusgrupp.

 

Vilket är ert huvudsakliga fokus nu och framöver?

– Vårt huvudsakliga fokus är att hjälpa de lokala idrottsföreningarna att få en hållbar verksamhet. Vår önskan är att barn och ungdomar ska ha möjligheten att utöva sina favoritidrotter lokalt. Det skulle göra att de lokala idrottsföreningarnas medlemsantal växer. Föreningarna skulle i ett långsiktigt perspektiv bli starka resurser för Flemingsberg och Vårby under många år framöver. Vårt mål och förhoppning är att H.A.N.G blir en del av Huddinge kommun för gott. Sen behöver vi också öka medlemsantalet för tjejer och vill ha in fler kvinnliga ledare.

 

Hur har din bana inom ungdomsidrotten sett ut?
– De senaste sju åren har jag arbetat med olika sociala projekt i Sverige, såsom  Bonniers Hoops och Game Changer. Jag älskar att jobba för H.A.N.G, som är ett superviktigt projekt, särskilt under denna oförutsägbara och galna pandemi. Fokus på barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa är essentiellt.