Donuthajk och en bild på scoutledare

Scouterna ses i skogen

Spår-, upptäckar-, och äventyrsscouter i Huddinge har möjlighet att fortsätta sin verksamhet trots corona, eftersom de har sina aktiviteter utomhus.

Många barn i alla åldrar tycker att det är ett äventyr att få vara med i scouterna. Man ägnar sig åt friluftsliv och problemlösning och får själv vara med och bestämma aktiviteter. Dessutom brukar man med jämna mellanrum övernatta i skogen på det som kallas hajk.

 

Scoutledaren Christer Wendel berättar att övernattningarna ställdes in i våras när pandemin spred sig som värst. Men i somras återupptogs de, med färre scouter i varje tält. De lyckades till och med ordna ett kårläger under sommaren. Då delade de upp sig på tre lägerplatser för att minimera smittorisken.

 

En annan skillnad mot tidigare är att de brukade vara inomhus något möte varje termin, men sedan mars är de ute hela tiden. I våras strök de all matlagning, men nu under hösten har spritköket gått varmt. Skillnaden är att scouterna numera lagar mat till sig själva i stället för till hela patrullen.

– Vi använder stora mängder tvål och handsprit innan vi lagar mat!

 

De yngre åldersgrupperna har kunnat ha möten hela året. Ibland delas scouterna upp i mindre grupper. Sudiebesök och liknande har ställts in.

– Väntelistan för att få bli medlem i Huddinge scouter är i dag längre än någonsin! säger Christer Wendel.

 

På en digital presskonferens från regeringskansliet, som hölls den 20 november, sa kultur- och demokratiminister Anna Lind och inrikesminister Mikael Damberg att det är viktigt att barn- och ungdomsaktiviteter kan fortsätta. All form av idrott och utomhusaktiviteter bör hålla på så länge och mycket som det bara är möjligt.

 

I praktiken får kåren göra riskbedömningar och avgöra från dag till dag om det går att bedriva verksamhet eller om den måste ställas in. Målet är att fortsätta att vara en trygg gemenskap. Behovet av sammanhållning är som störst i dessa tider. Att hålla kontakten digitalt får bli lösningen om möten inte skulle fungera, det är i alla fall bättre än ingenting. Det skriver Anna-Karin Henning, generalsekreterare för Scouterna, på riksorganisationens hemsida.

"Det finns ju lite olika tankar och känslor kring öppethållande, men jag litar fullständigt på att ledarna i Huddinge klarar av att avgöra hur man genomför den lokala verksamheten på bästa sätt.", skriver hon.

Om träffarna skulle blir inställda, har scouterna har en digital julkalender igång med roliga tips på aktiviteter: www.scouterna.se/julkalender-2020.