Foto: christianottosson.se/bilder

Kan Holland, så kan vi!

Av Christian Ottosson

Jag skriver dessa rader från ett regnigt Holland, som dock oavsett väderlek alltid visar upp en aktiv cykeltrafik. I städer som Amsterdam och Utrecht har cyklingen verkligen en viktig och tydlig roll. Denna bilfria vecka kan man då undra hur långt vi har kommit i Huddinge?

Ja, andelen cykelresor är i Huddinge endast fyra procent, och det är ju ingenting att skryta med. Alltför många blir också utsatta för cykelstölder. Men vi gör ändå en del bra saker. Vi arbetar med en cykelplan för att bygga ut cykelvägnätet och vi har tagit fram ett parkeringsprogram som ska främja gång- och cykeltrafik.

Varför då inte använda Amsterdam och Utrecht som inspiration? Varför inte våga bestämma ett mål för cyklingens andel på - låt oss säga - 25 procent, det vore en rejäl ambitionshöjning mot idag. Både miljö- och hälsoskäl talar ju för att vi borde satsa mer på cyklingen som transportslag, plus den trängsel vi har med alltfler Huddingebor på samma yta.

I Amsterdam och Utrecht finns en tradition att cykla, här finns stora cykelparkeringar och intill de mest centralt belägna finner man också cykelservice. Detta är möjligt också i Stockholmsregionen. Därför har vi i Centerpartiet drivit på bildandet av det nya regionala cykelkansliet, och i kommunen har vi tillsatt en utredning för fler och tryggare cykelparkeringar i Huddinge centrum.

Vi behöver bättre skyltning och nya cykelvägar, men också ett bättre underhåll. Sand, snö och is, buskage och mörker gör att många som idag vill cykla väljer att inte göra det. Det är lika viktigt att satsa på skyltning, snöröjning och separering av trafikslag som att bygga nya cykelvägar.

Den bilfria veckan hoppas jag kan inspirera något fler att ta cykeln. Men viktigast är att vi börjar prioritera de miljövänliga transportmedlen på riktigt genom att slå fast tydliga mål samtidigt som vi budgeterar för ett bra cykelunderhåll. Kan Holland, så kan vi.

Christian Ottosson (C)
Miljökommunalråd Huddinge kommun