Yossi Singal. Foto: Pressbild

Ett hårt slag mot Huddinges föreningsliv

Av Yossi Sigal
DEBATTARTIKEL.

Den 8 november fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att höja avgifterna för Huddinges föreningsliv. Beslutet innebär att det som kallas för nolltaxan avskaffas för alla som ska nytta kommunens lokaler och är över 21 år (förutom pensionärsorganisationerna).

Det här innebär ett hårt slag mot Huddinges föreningsliv och Socialdemokraterna röstade nej till förslaget. Vi vill se ett starkt och välmående kultur- och idrottsliv i kommunen och tycker det är fel att Huddinges föreningar ska få betala notan för att Moderaterna har tappat kontrollen över ekonomin. Många idrottsföreningar har vittnat om att höjda avgifter kommer innebära att de antingen får lägga ner sina vuxenlag eller höja medlemsavgiften för alla, inklusive barn och unga.

Socialdemokraterna är bekymrade även för effekten för kulturen. En del kulturaktiviteter kan behöva läggas ner och andra att begränsa sitt utbud. Kommer vi kunna se Huddingerevyn i framtiden? Vad kommer hända med Kultur- och hembygdsföreningarna? Hur kommer det påverka andra föreningar som t.ex. Naturskyddsföreningen och Villaägarna?, Socialdemokraterna kommer göra vad vi kan för att få den moderatledda koalitionen att dra tillbaka sitt förslag om höjda föreningsavgifter innan det kommer till kommunfullmäktige för slutligt beslut. Jag vill uppmana alla föreningar som tycker likadant att göra er röst hörd innan det är för sent.

Yossi Sigal - (S) ledamot i kommunfullmäktige.

yosef.sigal@huddinge.se