Marika Nilsson är studentreporter på Sport- & Fritidsredaktionen. Foto: Sharzad Rahmani

Duktig flicka gone wrong

Nu är det dags igen, att prestera.

Jag blir lamslagen. Det är meningen att jag ska göra något jag är bra på, att skriva, och jag bryter ihop. Jämförelsen med andras prestationer får mig att känna mig oduglig. Hur fan lyckas ni formulera era tankar och få ner dem till en välfungerande, sammanhängande text? Som dessutom har akademiska och språkliga ambitioner? Jag fattar inte! Min förmåga att skapa räcker inte till, det duger inte, blir inte tillräckligt bra.

Jag är en duktig flicka gone wrong. Högpresterande, tävlande och skulle vara bäst i allt. Jobbade hårt för att få andras godkännande. Och genom mina prestationer fick jag bekräftelse, men aldrig erkännande för att bara vara jag, att vara Marika.

Under gymnasieperioden började en tid av prokrastination som följd av de allt högre kraven. Avundsjukan tilltog. Alla andra verkade lyckas med att få livspusslet att gå ihop. Känslan av att inte göra bra ifrån mig i skolan, på jobbet och i relationer tog upp mer och mer av min tid. Resultatet? En ätstörning, ångest och utmattning. Strävan efter att vara begärlig, att prestera, att vara perfekt tog överhand.

Enligt myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor har den psykiska ohälsan bland unga fortsatt att öka, främst hos tjejer. Vi ställer orimliga krav på oss själva för att andra ska ge sitt gillande, för att andra inte ska se oss som misslyckade.

Alla självhjälpsböcker och psykologer säger att vi duger som vi är. Men det gör vi inte. Inte enligt samhällets krav för vad en kvinna ska prestera och uppnå. Vi är inte tillräckliga, vi duger inte. För har du nått ett mål eller nöjt dig så finns det alltid något annat du kan bli bättre eller jobba på. Du ska sträva uppåt, utåt, framåt.

Men till slut tar det stopp, det går inte mer. Det har tagit stopp för alla de fantastiska högpresterande flickor, tjejer och kvinnor jag känner. En inser de förödande konsekvenserna av att aldrig känna sig tillräcklig. Därför ska jag vara snäll mot mig själv. Den här texten får duga. Ibland är det en bedrift bara att ha gjort uppgiften och lämnat in i tid. För i ett samhälle som vinner på ditt självhat är att gilla sig själv en rebellisk handling.