Slutna och avvisande bottenplan. Inga lokaler i sikte, endast trapphus och soprum. Foto: Christian Gradholt

Stadskvaliteterna har uteblivit i Flemingsberg

Av Christian Gradholt

Huddinge kommun har höga urbana ambitioner. På kommunens hemsida kan man läsa om byggprojekt som ska leda till ”levande stadsmiljöer”, ”stadskvaliteter” och ”stadsliv”. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) stoltserar med de många pågående byggprojekten i kommunen. Flemingsberg ska inom några år ha karaktären av Liljeholmen, eller rent av Stockholms innerstad, enligt Malin Danielsson (L), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Huddinge har satt upp fingret i luften, folk vill tydligen bo i urban innerstadsmiljö och då ska de få det, eller i alla fall ett löfte om det.

Vilka karaktärsdrag förknippar man då med innerstan?
Variation, täthet mellan husen och god tillgång till kollektivtrafik är några förslag.

Ett av innerstadens karaktärsdrag är tillgången till små kommersiella lokaler i bostadshusens bottenvåningar. Detta har dock ignorerats i nyare områden med innerstadsambitioner, till exempel Hammarby sjöstad, Nordvästra Kungsholmen och Norra Djurgårdsstaden. Påfallande ofta är de nyare husens gatuplan slutna och avvisande; förutom portar till trapphus går dörrarna till sop- och cykelrum.

I de fall lokaler existerar är de ofta så stora till ytan att endast banker, mäklare, stora mataffärer och andra företag med hög omsättning kan betala den höga hyran. Denna brist på små lokaler har även drabbat den nyligen uppförda bebyggelsen vid Flemingsbergs station. Här finns inga möjligheter för mindre verksamheter som barer, caféer eller mindre butiker att få tillgång till en blivande stadsmiljö i ett kollektivtrafiknära läge.


Bristen på små lokaler kommer att omöjliggöra variationen och folklivet som är karaktäristiskt för innerstan, hur mycket kommunen än lovar stadsliv och stadskvaliteter. Om ett område saknar verksamheter finns det ingen anledning att besöka det. Istället för en myllrande stad med folkliv bygger man nya sovstäder.


Om Huddinge kommuns urbana ambitioner ska tas på allvar bör de snarast rätta till felet med de slutna bottenvåningarna i den nyligen färdigställda bebyggelsen runt stationen. Och definitivt sluta göra om misstaget i kommande projekt.

I annat fall får de ändra sina formuleringar från ”stadsliv” till ”fortsatt förortsliv”.