Skor i kapprum i en grundskola.

Socialdemokraternas Sara Heelge Vikmång är kritisk mot beslutet att spara in 18 miljoner kronor i grundskolorna i Huddinge. Foto: Elin Blomqvist

Debatt om grundskolan

Beslutet om besparingar
i grundskolan kritiseras

By Sara Heelge Vikmång (S), oppositionsråd
Grundskolorna i Huddinge kommun ska spara in närmare 18 miljoner kronor. I en debattartikel uttrycker det socialdemokratiska oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång kritik mot de nya sparkraven.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Huddinge ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var  du bor. Det är grunden för det samhällsbygge vi står för.

Med en stark och jämlik kunskapsskola kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en. Den socialdemokratiskt ledda regeringen investerar i fler lärare och högre lärarlöner. Med minskad administration frigörs mer tid, och lärarna får bättre förutsättningar för att undervisa och skapa ordning och reda i klassrummet, så att fler lär sig mer.

Huddinges skolor har varit ekonomiskt eftersatta under en lång tid. Det har bland annat resulterat i att många skolor går med underskott, har en hög personalomsättning, svårigheter att rekrytera behörig personal, ökade kunskapsklyftor, och inte minst att gymnasiebehörigheten bland elever i årskurs 9 har sjunkit. Nu har den Moderatledda koalitionen beslutat om en handlingsplan för att komma tillrätta med skolornas underskott som innebär att klasserna ska bli större, det ska bli färre undervisningstimmar i mindre grupper, antalet elevassistenter ska minska och elevhälsan ska effektiviseras.


Så ska vi inte ha det i Huddinges skolor. 

Vi socialdemokrater satsade 20 miljoner kronor mer än Moderaterna på Huddinges skolor i vårt budgetförslag för 2018. Resurser som väl behövs. För när lärare larmar om att pengarna inte räcker till, att tidiga insatser uteblir och att likvärdigheten hotas så måste vi politiker ta vårt ansvar. Socialdemokraterna vill investera brett i Huddinges skolor. Skolan ska vara en trygg plats med ordning och studiero och alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare. Huddinges lärare behöver därför få en bättre arbetssituation och fler, inte färre, kollegor.


Den 9 september går vi till val i Sverige och i Huddinge. Då kan Huddingeborna välja en annan utveckling för Huddinges elever och lärare. Vi kommer inte kunna vända utvecklingen över en natt, men vi vet att politisk inriktning spelar roll. Investeringar i skolan lägger grunden för våra barns framtid. Att höja kvaliteten i skolan kommer för oss socialdemokrater därför alltid att gå före nya skattesänkningar.