Foto: Andy Foster

Stoppa den groteska förtätningen

By Lisbeth Krogh

Kan Huddinge växa ur sin kostym?

Ja, risken finns.

Går man i ett etablerat villaområde är förtätningen i vissa delar grotesk. Tomter styckas upp till att bli små frimärken, området förlorar sin karaktär och det blir problem med gator och infrastruktur i stort. Barn får inte plats på den närliggande skolan/förskolan.

 

I Solgård är några gator så sönderstyckade att det inte finns ett enda träd kvar. Man har fullständigt skövlat sönder området och pressat in maximalt med villor, Attefallshus.

 

Vill jag att Huddinge ska stagnera i sin expansion?

NEJ, absolut inte, men vi har ett stort ansvar att bevara ”Huddingekänslan”, en ort med blandade boendeformer i en ansvarsfull utbyggnad, där det visas stor hänsyn till att bevara grönområden i angränsning till alla boendeområden.

Vi ska med stolthet kunna lämna över till kommande generationer en vårdad kommun där det är bra att leva, bo och verka i.