Foto: Habiba Zamayeri

Bonus malus – ny fordonsskatt

By Habiba Zamayeri

Med start den 1 juli 2018 börjar den nya fordonsskatten, bonus malus att gälla. Det har regeringen och riksdagen beslutat. Det nya bonus malus-systemet gäller för personbilar klass I och II, lätta lastbilar och lätta bussar. Det kommer bara att gälla nya fordon som blir skattepliktiga från och med den 1 juli 2018.

På regeringens hemsida kan man läsa att ”Huvudmotivet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp”, det står också att man vill ”bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan”. Det hela låter jättebra, politikerna bryr sig verkligen om miljön! Men jag håller inte med. Nej, det låter bättre än hur verkligheten kommer att bli, menar jag.

Politikerna säger helst inte att de behöver dra in mer pengar i skattemedel, för det är ett känsligt ämne. Det resulterar bara i ytterligare kostnader och bonus malus kommer att drabba bilister och återförsäljare.

 

Ifall politikerna värnar om miljön och vill minska klimatpåverkan, ska de se till att det finns möjligheter att ladda eldrivna fordon. Man ska underlätta situationen för fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, när det gäller att installera laddningsstationer för de som bor i flerbostadshus. Nu laddas elbilar med en vanlig elkabel som kopplas till ett vanligt eluttag.

 

Jag håller med om att det är hög tid att göra något åt situationen om kommande generationer ska andas ren luft samt att vi ska kunna minska allergier och andra sjukdomar som är kopplade till utsläpp från fossila bränslen.

 

Det har propagerats för renare diesel och jag valde att köpa en dieseldriven bil, men nu vill man införa förbud för dieseldrivna fordon i stan. Dessutom ska dieseldrivna fordon beskattas högre än andra fordon med det nya bonus malus-systemet. Jag var nyligen och tittade på bilar, men det ser inte ut som om det blir ett byte just nu. Återförsäljarna som jag besökte hade

inga planer på att köpa in mer miljövänliga bilar. Det fanns gott om bilar med större motorer som släpper ut högre halter koldioxid än vad bonus malus kräver för att man ska slippa betala höga summor i fordonsskatt.