Sandy El- Doukhi: "Flemingsberg bör inte byta namn." Foto: Elin Wahlgren

Stockholm South Business District- meningslöst namnbyte

Att Flemingsberg snart byter namn till något mer internationellt är något jag gång på gång funderat över. Ett område vars rykte inte är det bästa ska nu äntligen befrias från kriminaliteten och andra dilemman, genom ett namnbyte. Hur är detta tänkt? På vilket sätt kommer namnbytet förebygga kriminalitet bland ungdomar och andra problem? Det är naivt att tro att ett namnbyte är en lösning. Ska vi verkligen ge politikerna benämningsmakten över verkligheten? Tänk om, tänk rätt.

”Vi byter namn på Flemingsberg, kanske lockar vi världen hit”. Idéen tyder på att våra politiker har tappat hoppet om en förbättring via handlingskraftiga metoder. I själva verket bör man diskutera hur man ska försöka minska alla de problem som pågår i området. Istället fokuserar man på ett namnbyte, ett så kallat ”fancy” internationellt som inte kommer leda till någon förbättring. Flemingsbergs rykte förblir detsamma och problemen kommer inte tyna. Nya namnet på området, Stockholm South Business District, väcker inte några nya tankar hos ungdomar vars dagar går ut på att hänga i Flemingsbergs centrum.

Kriminaliteten som påstås vara ett stort problem i området kommer inte avta.Världen omkring kommer inte börja se annorlunda på området och dess invånare med nya glasögon där allt plötsligt är förfinat. De glasögon ni pratar om existerar inte och kommer inte heller att göra det då dilemmat kvarstår oavsett vilket namn området benämns vid.

Är det inte invånarna som befinner sig i området som ska få vara med och bestämma? Det nya namnet skapar ett vi och de. Majoriteten i Flemingsberg är inte rika Business män och kvinnor, heller inte några höginkomsttagare. Makt är vad politikerna vill komma åt och det är något de gång på gång lyckas med. Förutom att problemen inte kommer försvinna, är det nya namnet också långt och invecklat.Varför ska det försvåras för medborgarna? Lennart Dehlin, utredare på ortnamnssektionen har uttalat sig i Huddinge Direkt bekymmersamt över detta namnbyte.

– Stockholm Business, vad sa du att det hette? Stockholm South Business District är direkt olämpligt. Det spelar ingen roll om det är engelska, kinesiska eller franska. Vi vänder oss emot alla utrikiska namn. Vi är i Sverige och talar svenska. Det här namnet blir ju omöjligt att använda på ett avslappnat sätt. Det kommer bli någon slags pidginspråk av det.

Ja, Lennart Dehlin, jag kan inte annat än att hålla med dig, och vi är inte ensamma om den här åsikten. Varför inte fokusera på de faktiska dilemman som Flemingsberg lider av? Det kan handla om satsningar på skolor, utökade jobbmöjligheter och fler fritidsaktiviteter för ungdomar. Att döpa om Flemingsberg till Stockholm South Business District är att gömma problemen under ytan och bortkastad tid och resurser.

Avslutningsvis konstaterar jag att politikerna som kommit med detta förslag är helt fel ute. Dilemmat kommer bestå och ingen större förändring kommer ske. Den enda stora förändringen är att vi alla kommer tvingas ta en minuts paus innan vi väljer att säga det nya namnet. Flemingsbergs situation måste förbättras, men ett namnbyte är inte rätt lösning. Ännu en gång, politiker - tänk om, tänk rätt.