Foto: Robin Ek

Kommunen måste göra mer för att bryta segregationen

By Pontus Parto
År 2018 fick Huddinge kommun 11,5 miljoner från staten i stöd för att motverka segregationen. Pengarna skulle gå till bland annat bostadsplanering. Men enligt Huddinge Direkt, ser det ut som att uppdraget inte fullföljs. Enligt mig gör det ingen skillnad om arbetet är aktivt eller läggs ner eftersom kommunen lägger fokus på fel områden.

Jag är uppväxt i ett segregerat område i Västra Frölunda, Göteborg där brott brukade vara en vardag. En fin stadsdel som fick en skugga över sig på grund av gängkriminaliteten. Däremot har det minskat under 2018 tack vare polisens, hyresvärden och kommunens fantastiska arbete. Ett fint område som fortfarande har ett dåligt rykte trots förbättringar. Nu när jag studerar på Södertörns högskola ser jag samma problem i Huddinge kommun. Men skillnaden är att kommunen inte gör mycket för att förbättra situationen.

Fokuserar på fel ställe

Bidraget som Huddinge kommun fick av staten skulle fördelas till flera områden bland annat bostadsplanering, språkutveckling i skolor och att förebygga insatser för barn och ungdomar. Att bryta segregationen är en viktig del i att minska och förebygga kriminaliteten. Däremot fokuserar de på fel områden. Bostadsbristen är en annan fråga och har inte alls med segregation att göra anser jag. Det första man bör göra för att bryta mot segregationen är att blanda svenskar och invandrare i samma bostadsområden. Bostadssegregationen förklaras av etnicitet snarare än bostadsbrist. Detta har jag själv sett och upplevt i min hemort i Göteborg.

Om det finns förorter där det är överrepresentation av invandrare skapas det automatiskt ett segregerat samhälle. Om svenskar och invandrare är grannar med varandra lär man sig av varandras kultur och människor kan lättare anpassas in i samhället.

Nästa steg är att ge stöd åt polisen. I Huddinge saknar de resurser och har svårt att arbeta lokalt. Poliserna som jobbar ute på fältet bekräftar att de inte hinner med alla arbeten och att det är svårt att jobba lokalt, enligt SvD.

Det tredje steget är att ge stöd åt familjer som har det svårt ekonomiskt. En stor anledning till att unga blir kriminella är socioekonomiska faktorer. De växer upp i ett slitet och otryggt hem. Det finns inget att göra på fritiden och de hänger med fel människor som är i samma situationer. Socialdemokraterna hade som vallöfte att öppna en fritidsgård i Masmo. Inget har hänt sedan dess. Att skapa mötesplatser för unga är en bra idé men segregationen finns ändå kvar. För att det tredje förslaget ska fungera behövs förslag ett och två. Ett samhälle där alla lever med varandra och där polisen har mer resurser är vad som behövs. Samtidigt som man jobbar mot dessa tre förslag kan kommunen rusta upp bostadsområden med ny belysning, renovera slitna och mörka tunnlar, och fixa fler mötesplatser.

Regeringen gör det svårare

Gängkriminella, kalashnikovs, droger, salafister och islamiska terrorister är vardag i det moderna Sverige. Ändå fortsätter regeringen att släppa in terrorister i vårt samhälle som redan upplevs som otryggt. Flyktingar som har försökt fly från dessa barbarer tvingas leva med dem i Sverige. Otryggheten är ett nationellt problem och för att lösa det krävs att regeringen prioriterar medborgarna och landets säkerhet före allt annat. För nyanlända är det viktigt att de blandas med svenskar för att lätt kunna anpassa sig och komma in i det svenska samhället och i arbetslivet.

Det som fungerade i Västra Frölunda var att polisen fick tillräckligt med resurser för att förebygga gängkriminaliteten. Hyresvärden och kommunen rustade upp området med mer belysning, otrygga tunnlar fick konst och ljusdesign, och fler svenskar flyttade in i området.

Om Huddinge kommun vill förebygga segregationen borde ta lärdom av dessa exempel. Det är varje kommuns uppgift att möta kraven som ställs för att förbättra trygghet och motverka segregation i sina kommundelar.