Faktum Flempan: Henrik Arnstad om hoten mot demokratin

Av Ludwig Billengren, Kayvan Zarea-Ganji & Love Svensén

Författaren och opinionsbildaren Henrik Arnstad har studerat fascismens ideologi. Nytt i Flempan har träffat honom för att bland annat diskutera Sverigedemokraterna framväxt.