Gräsbrand vid Hälsovägen

Av Mikael Gavelius

Brandkåren fick rycka ut för att släcka en gräsbrand.