Workshop för att främja studenters inflytande

Adam Söderberg, vice ordförande för studentkåren, berättar om hur studenter kan påverka sin utbildning.