Bågskytte för alla åldrar

Av Loudicia George
SPORT. Nytt i Flempans reporter Emanuel Nashed har träffat Michał Bron Jr som tränar nybörjare i bågskytte på fritiden.