Klätterväggen som ingen har klarat

KLÄTTRING. Medfit i Flemingsberg har varit öppet i snart sex månader, trots det har ingen klarat den pegboard som sitter uppsatt. Nytt i Flempans reporter Harald Andersson har tagit sig an utmaningen.